Zwangerschap reden voor uitsluiten talenttraject?

0

Een zwangere werkneemster meent dat ze gediscrimineerd wordt omdat haar contract niet verlengd wordt, omdat ze niet mag reageren op een interne vacature en omdat ze niet mag meedoen aan een talentprogramma. De werkgever zegt dat de reden haar lagere productie is. Het College voor de Rechten van de Mens deed een uitspraak.

De situatie
Een werkneemster heeft een tijdelijk contract van ongeveer vier maanden dat verlengd wordt met een jaar. In de loop van dat jaar wordt ze zwanger en arbeidsongeschikt als gevolg van de zwangerschap. Haar arbeidsovereenkomst loopt tot 31 december 2014 en haar zwangerschapsverlof gaat in oktober in.

In september stuurde de werkgever een algemene e-mail aan het team waarin stond dat de aanstellingen van de medewerkers na 1 januari 2015 zouden worden verlengd. Ook wordt gemeld dat er een talentprogramma zal worden aangeboden. Verder was er in het najaar een interne vacature waarvoor collega’s wel zijn benaderd en de werkneemster niet. In oktober krijgt ze te horen dat de contractverlenging waarover werd gesproken in de e-mail niet voor haar geldt en dat haar arbeidsovereenkomst per 1 januari 2015 zal aflopen. De werkneemster stapt naar het College voor de Rechten van de Mens omdat ze vindt dat ze gediscrimineerd wordt door haar werkgever.

Bij het College voor de Rechten van de Mens
De werkneemster is van mening dat de werkgever verschillende keren een verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt:

– bij het besluit om haar arbeidscontract niet te verlengen;
– door haar uit te sluiten van het talentprogramma;
– door haar niet in staat te stellen te reageren op een interne vacature.

Het verweer van de werkgever
De werkgever vindt de hele procedure sowieso overbodig. De werkneemster heeft ondertussen al een contractverlenging tot 1 februari gekregen en ze heeft alsnog de mogelijkheid gekregen om te solliciteren voor het talentprogramma. De werkneemster stelt daartegenover dat de werkgever dat pas heeft gedaan nadat ze deze procedure is gestart en na aandringen van haar advocaat.

Het oordeel over de contractverlenging
Over de contractverlenging zegt de werkgever dat die niet is gegeven omdat de productie en de kwaliteit van het werk te laag waren. De werkneemster onderbouwt met stukken dat haar functioneren en haar productiecijfers tot aan haar zwangerschap goed waren. Dat de cijfers omlaaggingen, had direct te maken met haar zwangerschap.

Het College oordeelt dat de werkgever niet heeft aangetoond dat de lage productie al van voor de zwangerschap stamt en dat de werkgever aldus een verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt.

Het oordeel over het niet uitnodigen om te solliciteren op de interne vacature
Het College oordeelt dat de werkgever de werkneemster niet in de gelegenheid heeft gesteld om te solliciteren naar deze promotie op grond van de beperkte inzetbaarheid van de werkneemster door haar zwangerschap. En daarmee is het een ongeoorloofd onderscheid naar geslacht.

Uitsluiten van talentprogramma
De werkgever stelt dat de werkneemster geen informatiepakket over het talentprogramma is toegestuurd omdat ze niet aanwezig kon zijn bij het programma in december. Voor de bijeenkomsten begin 2015 heeft de werkneemster uiteindelijk wel een informatiepakket gekregen.

Het College oordeelt dat dit onderscheid op grond van afwezigheid die samenhangt met de zwangerschap ook een verboden direct onderscheid naar geslacht is.
Oordeel in de hand. En nu?
De werkneemster heeft nu een uitgebreid oordeel in de hand dat haar werkgever haar heeft gediscrimineerd. Dat oordeel heeft geen juridische status maar heeft vaak wel een positief effect. Lees hier verder over wat er in 2014 zoal gebeurde met de oordelen van het College in 2014.

Gegevens rechtszaak:

College voor de Rechten van de Mens, Oordeelnummer 2015-19

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.