Zorgt een langere proeftijd voor misbruik?

0

In de kabinetsplannen van Rutte III staat een opmerkelijk plan, vindt arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie. Werkgevers die hun werknemers een langdurend tijdelijk contract of direct een contract voor onbepaalde tijd geven, mogen een langere proeftijd afspreken.

In de huidige regels kunnen werkgevers in het eerste contract dat zij met een nieuwe werknemer sluiten, maximaal de eerste twee maanden als proeftijd opnemen in contracten van twee jaar of langer (waaronder vaste contracten). Een proeftijd van maximaal één maand is toegestaan in tijdelijke contracten van korter dan twee jaar. In een cao kan deze proeftijd worden verlengd tot maximaal 2 maanden.

Langere proeftijd

Het nieuwe kabinet wil de proeftijd verlengen voor langdurende contracten. Als een werkgever een nieuwe werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, dan mag hij een proeftijd van maximaal vijf maanden overeenkomen. Bij een meerjarig tijdelijk contract (langer dan twee jaar) mag de proeftijd drie maanden worden. Voor contracten van twee jaar of korter en voor contracten zonder kalendereinddatum blijft de maximale proeftijd 1 maand (met mogelijke verlenging tot maximaal 2 maanden in een cao).

Opmerkelijk plan

Het plan is opmerkelijk. De proeftijd is namelijk nooit onderwerp van (geuite) frustratie geweest bij werkgevers. Ook niet voor of tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid. Werkgevers zijn  huiverig om werknemers in vaste dienst aan te nemen om de torenhoge kosten als werknemers ziek worden. Of omdat het bijkans onmogelijk is om een werknemer te ontslaan. De proeftijd was daarbij nooit een issue.

Het kabinet hoopt natuurlijk dat werkgevers eerder geneigd zijn om nieuwe werknemers een langdurend tijdelijk – of vast contract te bieden. Door deze maatregel hebben zij langer de tijd om vast te stellen of de werknemer bevalt.

Misbruik

Op zich geen slechte gedachte. Maar bij mij roept dit plan wel slechte gedachten op. Dit plan maakt het immers mogelijk om een werknemer vijf maanden lang op ieder moment van de dag, zonder procedures, gedoe, uitleg of kosten naar huis te sturen. De werknemer krijgt weliswaar een vast contract, maar de werkgever heeft wellicht nooit de intentie om de werknemer in vaste dienst te houden. De enige reden om het vaste contract aan te bieden is de volstrekte vrijheid die dit met zich meebrengt. Zou het niet zo kunnen zijn dat er werkgevers zijn – de goede uiteraard daargelaten – die hier misbruik van gaan maken? Ik denk van wel…

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.