Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekteperiode

0

Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in januari is er onduidelijkheid over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Onlangs deed de kantonrechter Utrecht de uitspraak dat een werkneemster recht had op de vakantiedagen over de hele, twee jaar durende ziekteperiode.

In januari 2009 deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak dat zieke werknemers recht hebben op vakantiedagen over de hele ziekteperiode. Volgens de Nederlandse wet is dat alleen in de laatste 6 maanden van de ziekte zo. Sindsdien is het onduidelijk welke regels er nu van toepassing zijn. Aanpassing van de Nederlandse wet laat nog op zich wachten maar de kantonrechter Utrecht oordeelde in oktober dat de werkneemster in kwestie inderdaad recht had op de vakantiedagen over de hele ziekteperiode.

Nieuwe redenering

De Utrechtse kantonrechter kwam tot dat oordeel via een andere redenering dan het Hof van Justitie. Hij redeneerde dat de werkgever verplicht is om de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen vakantie op te nemen (art. 7:638 BW). De beperking van de opbouw van vakantiedagen tot de laatste 6 maanden van de ziekteperiode -zoals dat in artikel 7:635 BW staat – doet daar aan niet af. De werkgever moet dus ook voor zieke werknemers jaarlijkse een minimumperiode aan vakantie vast stellen.

De kantonrechter redeneert verder dat met het toestaan van een beroep op de beperkte opbouw van vakantiedagen een belangrijk beginsel van Europees sociaal recht geschonden zou worden. Omdat de werkneemster in kwestie officieel geen vakantie had genoten, moest de werkgever alsnog alle opgebouwde vakantiedagen uitbetalen.

Situatie nog steeds onduidelijk

De uiteindelijke impact van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijft, ondanks deze uitspraak, nog steeds onduidelijk. Er is nog geen nieuwe wetgeving en de vraag is of het oordeel van de kantonrechter in een eventueel hoger beroep bij het hof of in uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad stand houdt.

Eerdere artikelen op P&Oactueel:
> Wel recht op vakantiedagen tijdens hele ziekteperiode
> Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte loopt door, ook na zes maanden ziekte

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.