Zelfstandige mag binnen 26 weken na vergunning UWV werk ontslagen werknemer doen

0

Een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden en dan een zelfstandig agent hetzelfde werk laten doen, als het UWV de ’26-weken-voorwaarde’ heeft gesteld, is toegestaan.

De situatie

Voor een accountmanager bij het bedrijf Replicars is een ontslagvergunning aangevraagd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het bedrijf krijgt de vergunning onder de zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde dat het niet binnen 26 weken na de toestemming een andere werknemer voor hetzelfde werk aanneemt. Als de werkgever meteen een zelfstandig agent inzet om een deel van zijn werk over te nemen, spant de werknemer een kort geding aan.

Kort geding

De werknemer vordert in een kort geding* onder meer wedertewerktelling. Hij stelt dat het ontslag nietig is omdat Replicars in strijd met de ontslagvergunning toch iemand anders hetzelfde werk laat doen. Replicars stelt dat het de vrijheid van een ondernemer is om gebruik te maken van werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden en/of opdrachtnemers.
De kantonrechter wijst de vordering toe van de werknemer toe. De werkgever heeft in strijd met de 26-weken-voorwaarde van het UWV gehandeld. De opzegging wordt daarom geacht zonder toestemming van het UWV te zijn gedaan en daarmee is de opzegging vernietigbaar.

Hoger beroep

He hof denkt anders over de zaak en vernietigt de uitspraak van de kantonrechter. De wederindiensttredingsvoorwaarde uit artikel 4:5 Ontslagbesluit moet uitgelegd worden aan de hand van de definitie van een arbeidsovereenkomst. Van belang is of er een gezagsverhouding tussen de partijen is. Dat is hier niet het geval. De agent kan zelf bepalen hoe hij de werkzaamheden inricht en uitvoert. Daarnaast werkt hij voor eigen rekening, op provisiebasis. De kantonrechter oordeelt dat het de werkgever vrij stond een deel van de werkzaamheden van de ex-werknemer uit te besteden aan de agent. De werkgever heeft geen andere werknemer aangenomen en heeft dus de wederindiensttredingsvoorwaarde niet geschonden. Het ontslag van de werknemer is niet vernietigbaar.

LJN BL9028

Hoger beroep kort geding
19 december 2009

* Kort geding: LJN BJ8094

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.