Zelf veroorzaken ziekte niet snel aangenomen

0

Een werknemer die door overmatig drankgebruik het syndroom van Korsakov heeft gekregen, heeft recht op de wettelijke loondoorbetaling tijdens ziekte.

Hij heeft de ziekte niet met opzet veroorzaakt, zoals de werkgever beweert. Voor opzet is meer nodig.

De situatie

Een vrachtwagenchauffeur is sinds 2007 arbeidsongeschikt omdat hij lijdt aan het syndroom van Korsakov. De werkgever stopt in augustus van dat jaar met het betalen van het loon. Vanaf februari 2008 ontvangt de chauffeur een IVA-uitkering.

Bij de kantonrechter

De werknemer vordert bij de kantonrechter loonbetaling over de periode augustus 2007 tot februari 2008. De rechter wijst de vordering toe. De werkgever legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep.

De vordering in hoger beroep

Volgens de werkgever heeft de werknemer geen recht op loon omdat hij het syndroom van Korsakov zelf veroorzaakt door overmatig drankgebruik. Daarnaast heeft hij ook geen recht op loon omdat hij niet heeft meegewerkt aan zijn re-integratie: de werknemer is 2x niet verschenen op een oproep van de bedrijfsarts. Daardoor kon er geen plan van aanpak kon worden gemaakt.

Het oordeel

Het hof wijst het hoger beroep van de werkgever af, de werkgever had het loon niet had mogen opschorten.

De werkgever doet een beroep op artikel. 7:629 lid 3 BW waarin staat dat de werknemer geen recht heeft op loon tijdens ziekte als de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. Maar voor opzet is meer nodig dan hier aan de hand is. Opzet moet gericht zijn op het veroorzaken van de ziekte. De werknemer zou dan al drinkende steeds de wil gehad moeten hebben om ziek te worden.

Niet meewerken aan re-integratie of geheugenverlies?
Als een werkgever het loon wil opschorten omdat de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, moet de werkgever eerst aan de werknemer melden dat er een reden is voor loonopschorting, voordat het loon stopgezet mag worden. De rechter concludeert dat nergens uit blijkt dat de werkgever die mededeling heeft gedaan.

Volgens de rechter had de werkgever ook geen goede reden om aan te nemen dat de werknemer zich aan de re-integratie onttrok: het syndroom van Korsakov wordt gekenmerkt door geheugenstoornissen en problemen bij de planning en organisatie van het gedrag.

De werkgever moet van de rechter alsnog het achterstallige loon uitbetalen.

Zie ook:
> Loondoorbetaling aan zieke werknemer als gevolg van alcohol of drugs nog steeds onduidelijk
> Cosmetische ingreep en loondoorbetaling
> Loondoorbetaling verslaafde arbeidsongeschikte werknemer
> Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte wegens verslaving

JAR 2011/151
Hof Den Haag
Loondoorbetaling bij ziekte
Hoger beroep
10 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.