Zelf sturen in groepsdynamiek

0

Wat hebben twee totaal verschillende bedrijven als Buurtzorg en Spotify met elkaar gemeen, naast het feit dat ze even succesvol als disruptief zijn in een traditionele markt? Ze zijn georganiseerd naar autonome teams. Volgens sommigen hét antwoord op de golf van veranderingen waar we vandaag de dag voor staan. Dat maakt het goed functioneren van die teams tot kernprioriteit van moderne organisaties.

Traditioneel georganiseerde bedrijven breken zich het hoofd over de vraag hoe zij de snel opeenvolgende veranderingen kunnen bijbenen. Doorgaans missen dit soort bedrijven de signalen van aanstaande innovaties. En als ze die al oppikken, zijn ze vaak te log om flexibel mee te bewegen. Of ze kopen een start-up, incorporeren deze in het bestaande bedrijf en gaan over tot de orde van de dag.

Collectief denkvermogen

Hoe moet het dan wel? Gebruikmaken van het collectieve denkvermogen van de gehele organisatie. Niet enkel de mannen/vrouwen in de top, maar alle medewerkers kijken mee wat er slimmer, handiger, beter kan. Vaak gaat dat gepaard met een teamstructuur, waarbij individuele teams verantwoordelijk zijn voor een stuk van de business. Wat doe je echter met niet-functionerende teams? Invloed uitoefenen via de lijn is er immers meestal niet meer bij.

Urgentie

Het probleem van een niet-functionerend team is vandaag de dag dan ook urgenter dan vroeger, stelt Guido Heezen van Effectory. “Het heeft veel meer effect op het succes van de organisatie, omdat de moderne organisatie een cluster van teams is.” Het succes van teams wordt vooral gemonitord op output, via harde managementinformatie. “Waar vaak minder goed naar wordt gekeken, is de dynamiek binnen een team. Als er sprake is van dominant gedrag, van conflicten of het niet praten over prioriteiten, kortom als er geen goede teamdynamiek is, dan werkt het niet. Teamdynamiek is een belangrijke voorspeller van de output van een team.”

Team-selfie

Een jaar geleden ging Heezen samen met zijn team binnen Effectory op zoek naar een tool waarmee teamdynamiek gemonitord en verbeterd kan worden. Een lastige opgave, omdat het dikwijls gaat over softe zaken die moeilijk meetbaar zijn. “Tenzij je het de mensen zelf vraagt”, vertelt Heezen. Het idee ontstond om een online zelfscan te ontwikkelen waarmee teams op eenvoudige, speelse wijze het krachtenspel in hun eigen team kunnen peilen. Een soort team-selfie, die daarom de naam Teamie meekreeg. Floor Pannekoek, productmanager van de online zelfscan: “Mensen vinden het vaak gemakkelijk om met elkaar te praten over concrete zaken: hoe het gaat met het werk, het project, de klant. Teamie laat medewerkers uit de waan van de dag stappen en kijken naar hoe ze met elkaar samenwerken, welke patronen er in de groep bestaan en of die constructief zijn of niet.”

Geen HR-speeltje

Het onbesprokene bespreekbaar maken. Dat is waar het kort gezegd om draait bij Teamie. De online zelfscan wordt anoniem ingevuld en kan door ieder teamlid worden gestart op het moment dat het uitkomt en gewenst is. “Daardoor is er veel draagvlak binnen het team en bereidheid om iets met de resultaten te doen”, vertelt Pannekoek. De Teamie is echt iets voor en door de teams zelf en sluit goed aan bij het meer centraal opgezet medewerkersonderzoek. Alhoewel de verantwoordelijkheid om met de resultaten van het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan tegenwoordig al veel lokaler wordt neergelegd, gaat Teamie nog een stap verder. Na aankoop door de organisatie verloopt Teamie volledig buiten HR om.” Daarmee is het mogelijk om zelfs de verantwoordelijkheid voor de teamdynamiek neer te leggen waar deze thuishoort: bij het team.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.