Winkelsluiting geen reden voor inhouden verlofdagen

0

Sluiting van de winkel waar de werknemer werkt, is geen reden om een een verplichte vakantieperiode op te opleggen.

De situatie

Een winkelhulp vordert van haar werkgever onder andere achterstallig loon met wettelijke verhogingen en uitbetaling van niet-genoten vakantie-uren. De winkel waar zij werkte, was vanaf 15 december 2008 gesloten en de werkgever heeft haar over die periode, zonder overleg, verlof toegekend. De werkneemster is inmiddels met toestemming van het UWV per 16 januari 2009 ontslagen.

De vraag

De werkneemster meent dat zij recht heeft op uitbetaling van de vakantie-uren omdat de werkgever de vakantie-uren onterecht heeft afgeboekt.

Het oordeel

De kantonrechter gaat uit van het wettelijke gegeven dat de werkgever en de werknemer in goed overleg het verlof vaststellen (artikel 7:638 lid 2 BW) tenzij er een gewichtige reden is om dat anders te doen. En die gewichtige reden is hier niet aangetoond. De enige motivering die de werkgever geeft voor het eenzijdig opleggen van de vakantieperiode, is dat de winkel dicht was. Omdat er blijkbaar geen overleg met de werkneemster geweest over het opnemen van vakantie en er is ook niet gekeken of de winkelhulp elders aan het werk kon, is er geen sprake van het opnemen van verlof. De kantonrechter oordeelt dat de winkelhulp gewoon recht heeft op de uitbetaling van de vakantie-uren.

Vakantieperiode bepalen naar wens werknemer

Het uitgangspunt voor het vaststellen van de vakantie is de wens van de werknemer, niet die van de werkgever. Pas als het belang van de werkgever om het verzoek om vakantie af te wijzen zo zwaarder weegt dan het belang van de werknemer, is sprake van een gewichtige reden. Als bijvoorbeeld meerdere werknemers van een seizoensbedrijf op vakantie willen in de seizoenspiek en het bedrijf zou daardoor moeten sluiten, dan weegt het belang van de werkgever zwaarder dan dat van de werknemers.

Aan het verlofverzoek van de werknemer worden overigens geen eisten gesteld. Het verzoek kan  dus ook mondeling gedaan worden.

LJN BJ7803
Kantonrechter Sittard
eerste aanleg
09 september 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.