Willekeur bij toekennen bonus

0

Een rayonmanager geen prestatiebonus geven terwijl zijn prestaties vrijwel gelijk zijn aan die van zijn collega’s, is willekeur en handelen in strijd met goed werkgeverschap.

 

De situatie

Een rayonmanager heeft in zijn arbeidsovereenkomst een winstdelingsregeling staan die luidt:  U komt met ingang van 2007 in aanmerking voor een winstdelingsregeling. De bruto winstuitkering bedraagt 0,06% van de winst voor belasting van de BV. De directeur verkoop heeft de mogelijkheid deze winstuitkering te verhogen met een zogenaamde prestatietoeslag van maximaal 0,06%. De betaling van de eventuele winstuitkering vindt in uw geval dan plaats bij de salarisbetaling medio april 2008.
Op een na krijgen alle rayonmanagers in 2010 beide uitkeringen. De rayonmanager stapt naar de rechter omdat hij vindt dat hij ook recht heeft op de bonussen.

De vordering

De werkgever vindt dat het toekennen van de bonussen duidelijk een discretionaire bevoegdheid is en dat de werkgever zelfs de reden om de bonus niet uit te keren niet hoeft te motiveren. Overigens is de reden het niet voldoende presteren van de rayonmanager.

Het oordeel

Het hof denkt daar anders over. Het gaat hier om een toeslag waarvoor geen nadere criteria zijn vastgelegd voor de toekenning en het is geen individuele bonus maar een toeslag die alle rayonmanagers krijgen. De beslissing om dan één rayonmanager geen bonus toe te kennen moet dan wel goed worden gemotiveerd, oordeelt het hof. Het is een kwestie van goed werkgeverschap en de beslissing mag niet worden overgelaten aan de willekeur van de leidinggevende.

Hoe moet de regeling gelezen worden?
Omdat er geen nadere criteria waren vastgelegd voor het toekennen van de prestatiebonus moet worden uitgegaan van wat een rayonmanager over het al dan niet toekennen mocht verwachten. In dit geval mocht de rayonmanager op grond van de benaming ‘ prestatietoeslag’ begrijpen dat het al dan niet toekennen van de toeslag afhankelijk was van zijn prestatie. Omdat zijn prestaties als ‘ gemiddeld’ zijn beoordeeld, mocht hij ervan uitgaan dat hij de toeslag, net als zijn collega-rayonmanagers, gewoon zou krijgen. De werkgever moet de toeslag alsnog uitbetalen.

LJN BX7305
Kantonrechter Den Bosch
Prestatiebonus
Eerste aanleg
8 maart 2012

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.