Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2017

0

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of er nieuwe regels ingaan. Wat betekent dit in 2017? XpertHR Actueel zet de belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

Maximum transitievergoeding wordt 77.000 euro

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken.
Lees meer

AOW-leeftijd verhoogd: 65 jaar en 9 maanden

Werknemers geboren na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 gaan negen maanden langer AOW-premies betalen en ontvangen daarna de eerste AOW-uitkering. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Nieuw in 2017: Lage inkomensvoorziening (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Dit kan jaarlijks €2000,- per werknemer opleveren.
Lees meer

WGA-verzekeringen samengevoegd

Per 1 januari 2017 wordt het mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Werkgevers die al eigenrisicodrager WGA-vast waren, worden dan ook eigenrisicodrager WGA-flex. Alleen eigen risico blijven dragen voor de WGA-vast is vanaf dan niet meer mogelijk. Het blijft nog wel mogelijk om alleen eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet of alleen voor de WGA.
Lees meer

Voorwaarden voor verrekeningen in minimumloon en -vakantiebijslag

Met ingang van 1 januari 2017 treedt het laatste deel van de Wet aanpak schijnconstructies in werking. Hierin staat dat slechts onder voorwaarden bepaalde zaken, niet meer mogen worden verrekend met het wettelijk minimumloon. In het verleden werd nogal eens misbruik gemaakt in het verrekenen van kosten van huisvesting en zorgverzekeringspremie. Onder voorwaarden blijft beperkte verrekening toegestaan, mits de werknemer schriftelijk toestemming geeft om:
a. Betalingen te verrichten aan de verhuurder voor de huurkosten en kosten nutsvoorzieningen indien dat niet meer is dan 25% van het voor die termijn geldende wettelijke minimumloon van de werknemer; en
b. De verhuurder een toegelaten instelling is als in art. 19, lid 1, Woningwet of gecertificeerd is door een door de Raad van Accreditatie erkende instelling.

Ook met betrekking tot de premie zorgverzekering kan een dergelijke machtiging worden afgegeven. In dat geval dient een kopie van de polis te worden overgelegd door de werknemer aan de werkgever.
Lees meer

Nieuwsbrief loonheffingen (tarieven) (o.a. bijtellingspercentages leaseauto’s)

De Belastingdienst publiceert in het eerste kwartaal van 2017 tweemaal een nieuwsbrief loonheffingen met informatie over het inhouden en betalen van loonheffingen.
Lees meer

Minimumlonen per 1 januari 2017

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het minimumloon vanaf 1 juli 2016.

Minimumuurloon
Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt 1 januari 2017:
36-urige werkweek: € 9,95
38-urige werkweek: € 9,43
40-urige werkweek: € 8,96

Minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumjeugdloon bedraagt per 1 januari 2017:
22 jaar: € 1.318,85 per maand (85%)
21 jaar: € 1.124,90 per maand (72,5%)
20 jaar: € 954,25 per maand (61,5%)
19 jaar: € 814,60 per maand (52,5%)
18 jaar: € 706,- per maand (45,5%)
17 jaar: € 612,90 per maand (39,5%)
16 jaar: € 535,30 per maand (34,5%)
15 jaar: € 465,50 per maand (30%)
Lees meer

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.