Wijziging Wet kinderopvang akkoord

2

De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met een wetswijziging die bezuinigingen in de kinderopvang mogelijk maakt.

De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 2005 verdrievoudigd. Om de kinderopvang betaalbaar te houden moet er worden bezuinigd.

De bezuinigingen zijn deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage en de koppeling van kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor 2013 moet de rest van de bezuinigingsopgave worden ingevuld. De bezuinigingen komen erop neer dat mensen met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 en hoger, vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Heeft de regering zich afgevraagd wat de oorzaak is van de enorme stijging aan kinderopvangkosten in de afgelopen jaren ? Denk hierbij aan de oppassubsidie voor opa en oma, de fraude door allerlei bemiddellingsbureau’s en de tot op heden ontbrekende koppeling tussen de kinderopvanguren aan de gewerkte uren van de minst werkende partner (zoals gelukkig nu w?l doorgevoerd gaat worden want ik ken helaas diverse gevallen van uitkeringstrekkers die hun kinderen op kosten van de samenleving “parkeren” in de creche/BSO). Helaas moeten daarvoor nu alle ouders boeten met een verlaging van de bijdrage van het eerste kind.

    Maar los van de kostenkant: is er ook gekeken naar de toegenomen arbeidsparticipatie van (met name) vrouwen die de overheid veel belastinginkomsten oplevert ? In ieder geval, prima dat de overheid hier iets aan doet maar probeer de besparingen in eerste instantie te vinden bij het voorkomen van oneigenlijk gebruik en ontzie de mensen die er w?l recht op hebben.

  2. Tot 31-12-2006 betaalde de werkgever voorzover geregeld in de CAO een tegemoetkoming voor de kinderopvang aan de medewerker (al dan niet rechtstreeks, afhankelijk van de afspraken tussen medewerker en de opvangorganisatie). Veelal betaalde beide werkgevers en was de totale tegemoetkoming 1/3 van opvangkosten. Verder: 1/3 door de ouders en 1/3 door de overheid.
    Sinds 1 januari 2007 betalen werkgevers niet meer aan de medewerker die gebruik maakt van kinderopvang. Werkgever moet per voornoemde datum een werkgeversbijdrage betalen voor een opslag op de premie sectorfonds (voorheen WW-Wgf/Sectorfondspremie) en dat over de totale loonsom van alle werknemers. Verreweg het merendeel van de werknemers maakt geen gebruik van kinderopvang (geen kinderen, nog geen kinderen, kinderen boven de 12 jaar).
    De overheid genereert hier jaarlijks een fors bedrag uit. Er wordt in het artikel wel gesteld dat de kosten sinds 2005 zijn verdrievoudigd, en dat wil ik best aannemen, de inkomsten die de overheid sinds 1 januari 2007 genereert moeten dan wel van de uitgaven worden afgetrokken. Dan weet je pas hoeveel je als overheid ‘er bij in schiet’.