Wijziging werkrooster na 10 jaar niet onredelijk

0

Een werkrooster na 10 jaar wijzigen om een efficiëntere personeelsinzet te realiseren, is niet onredelijk. De persoonlijke omstandigheden van de werkneemster zijn geen reden om het voorstel af te wijzen.

De situatie
Een werkneemster is sinds 1979 in dienst bij de werkgever. In haar huidige functie van zorgassistent werkt ze sinds 2000 drie avonddiensten per week van 18.00 tot 23.00 uur. De werkgever heeft haar schriftelijk laten weten dat wijzingen van de werktijden met haar worden overlegd. In augustus kondigt haar leidinggevende aan dat hij met de mensen die hun dienst tussen 17.00 en 18.00 uur starten, wil praten over vervroeging van de aanvangstijd. Het gesprek met de werkneemster in kwestie vind in september plaats. In december 2010 krijgt ze een brief waarin staat dat de aanvang van de avonddienst per 1 maart 2011 wordt vervroegd naar 15.45 uur.

De vordering
De werkneemster vordert in kort geding handhaving van haar oorspronkelijke werkrooster. De werkneemster is nog wel bereid om van 17.30 tot 22.30 uur te werken. Zij stelt dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kan wijzigen. Het is een onredelijk voorstel omdat de werktijden per saldo langer worden en er geen rekening wordt gehouden met haar zwaarwegende privéomstandigheden, namelijk de hulp aan haar 14-jarige zoon met zijn huiswerk en het voorkomen dat hij zal ontsporen.
De werkgever heeft aangegeven zolang de rechtszaak loopt, de wijziging van de arbeidstijden nog niet door te voeren.

Het oordeel 
De kantonrechter stelt eerst vast dat de werkneemster al zo lang werkzaam is volgens hetzelfde rooster, dat dit rooster in de loop der tijd deel van de arbeidsvoorwaarden is geworden. Het maakt daarbij niet uit dat in de cao staat dat de werkgever de arbeidstijden vaststelt. Omdat er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is nu de vraag of de werkneemster en voorstel tot aanpassing van haar werktijden moet accepteren (art. 7:6111 BW). Het antwoord op die vraag komt via drie stappen tot stand:
1. Is er sprake van gewijzigde omstandigheden die een wijziging noodzakelijk maken?
2. Is het voorstel redelijk?
3. Is het redelijk dat de werknemer het voorstel moet aanvaarden?

Redelijk voorstel dat de werknemer moet aanvaarden
In het antwoord op de eerste stap overweegt de rechter dat de werkgever overtuigend heeft aangevoerd dat de drukte tussen 16.00 en 19.00 uur het grootst is. Uit het oogpunt van bezuinigingen en efficiëntie is gekozen voor een optimalere inzet van personeel. Gezien haar functie kan de werkneemster geen eindverantwoordelijkheid dragen en moet er nu, op de rustige late uren, een extra personeelslid worden ingezet.
De roosterwijziging is een redelijk voorstel, de werkgever heeft het tijdig aangekondigd, heeft overleg gevoerd en daarna nog een ruime tijd genomen om de wijziging in te voeren, concludeert de rechter.
De werkneemster heeft haar stelling over de noodzakelijke begeleiding van haar zoon niet voldoende onderbouwd. De jongen haalt goede cijfers en er is bovendien een vader die hem kan helpen De 14-jarige zoon is na de roosterwijziging slechts drie dagen per week een paar uur alleen. De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster af.

LJN BQ3288
Kantonrechter Utrecht
Eenzijdige wijziging arbeidstijd
Kort geding
27 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.