Wijziging omstandigheden gevolg overname: ontbinding voor rekening werkgever

0

Als de overname van een bedrijf resulteert in een wijziging van de omstandigheden waardoor de werknemer uiteindelijk via een ontbindingsprocedure wordt ontslagen, komt die ontbinding voor rekening van de werkgever

De situatie

Een werkneemster bij een kinderopvangorganisatie is 15 jaar in dienst als de onderneming in 2007 wordt overgenomen. Zij werkt op dat moment 18 uur per week als praktijkopleidster. De werkneemster, die sinds 2002 aan de ziekte MS lijdt, meldt zich in november 2007 100 procent ziek. In mei 2008 gaat ze weer voor 2 maal 3 uur per week aan de slag. In de tussentijd heeft de werkgever een reorganisatie doorgevoerd waarbij de werkplek van alle praktijkopleiders is verplaatst van Sittard naar Maastricht. De werkgever stelt voor dat de werkneemster 1 dag in Sittard werkt en 1 dag in Maastricht. Zij mag dan reizen in werktijd. Die reis kost echter 2 uur per dag.

De vraag

De werkneemster verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de arbeidsverhouding te veel is verstoord en de situatie emotioneel zeer belastend is voor haar.

De werkgever heeft haar door de verplaatsing van de werkplek de mogelijkheid om te werken ontnomen. Dat er voor haar geen uitzondering is gemaakt vindt zij in strijd met de re-integratieverplichtingen en de eisen van goed werkgeverschap.

Vanwege haar geringe kansen op de arbeidsmarkt en het gedrag van de werkgever verzoekt ze een een vergoeding van op basis van C=1,5: € 44.639,10.

Het oordeel

De kantonrechter overweegt dat het niet alleen belangrijk is voor de werkneemster dat ze blijft werken, maar ook dat zij op haar oude werkplek blijft werken. Reizen met openbaar vervoer naar de nieuwe werkplek kost 2 uur per dag, waardoor er maar 1 werkuur zou overblijven.

De kantonrechter kan de werkneemster volgen in haar stelling dat er bij de werkgever sprake is van onwil. De kantonrechter vraagt zich ook af of de werkgever wel voldoende heeft geprobeerd om de – overigens altijd goed functionerende – werkneemster te laten telewerken. De kantonrechter komt tot de slotsom dat er sprake is van een verandering in de omstandigheden en dat het dienstverband op korte termijn beëindigd moet worden. Omdat de wijziging van de werkplek een direct gevolg is van de reorganisatie als gevolg van de overname, komt de ontbinding voor rekening van de werkgever (artikel 7:665 BW). De kantonrechter kent een vergoeding van € 40.000 toe. Dit is een vergoeding naar billijkheid waarbij rekening gehouden is met de genoemde omstandigheden, de leeftijd en de duur van het dienstverband.

LJN BK1297
Eerste aanleg
Kantonrechter Maastricht
01 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.