Wijzigen werkrooster is beleidsvrijheid van de werkgever

0

Een nieuw werkrooster levert voor een werkneemster problemen op met de brengtijden van kinderen naar de kinderopvang. Als de werkneemster de roosterwijziging afwijst, wordt ze door de werkgever geschorst. De rechter vindt dat het wijzigen van het rooster in dit geval een beleidsvrijheid van de werkgever is.

De situatie

Een medewerkster is sinds 2003 in dienst als het bedrijf wordt overgenomen. Na de overname tekent de werkneemster in december 2008 een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin staat dat de arbeidstijden variabel zijn en afhankelijk van het dienstrooster. Verder bevat het de bepaling dat de de werknemer bereid is de werkzaamheden te verrichten op een andere plaats en/of op een andere tijd dan waar gewoonlijk de arbeid wordt verricht, tenzij dit wegens bijzondere omstandigheden niet van de werknemer kan worden verlangd.

De werkgever stelt een nieuw werkrooster op waarbij de werkneemster een à twee keer per twee weken een half uur eerder, om 7.30 uur in plaats van 8.00 uur, moet beginnen. De achterliggende reden is dat tijdens de geldlichting twee medewerkers aanwezig moeten zijn, o.a. in het kader van veiligheid. De werkneemster stemt niet in met deze wijziging omdat de kinderopvang gaat pas 7.30 uur open gaat. De werkgever geeft haar vijf maanden de tijd om haar privésituatie af te stemmen op het nieuwe rooster en heeft daarnaast nog voor een andere werkplek gezorgd.

Eind december meldt de werkneemster zich ziek maar ze wordt arbeidsgeschikt verklaard. In februari 2009 gebeurt dit nog een keer. Als ze vervolgens na oproep van de werkgever toch niet op het werk verschijnt, schorst de werkgever de loonbetaling.

De vraag

De werkneemster vindt de wijziging van het werkrooster geen redelijk voorstel. Ze vordert weder te werkstelling op de plek waar zij vanaf 2003 werkte en betaling van het salaris vanaf de schorsingsdatum.

Het oordeel

Het gaat hier volgens de rechter om wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Er moet worden beoordeeld of het voorstel tot wijzing als een redelijk voorstel kan worden beschouwd (art. 7:611 en art. 6:248 BW). De overname van het bedrijf is een wijziging in de omstandigheden die de aanleiding vormde voor de aanpassing van het rooster, met als doel een efficiëntere inzet van personeel en grotere veiligheid. Dit behoort tot de beleidsvrijheid van de werkgever. De werkgever heeft een redelijk voorstel gedaan: het belang van de werkgever bij de wijziging is duidelijk, en de werkneemster hoeft maar 1 of 2 keer per twee weken eerder te beginnen. Daarnaast heeft de werkgever een overgangsperiode en diverse alternatieven aangeboden.

De werkneemster heeft de arbeidsovereenkomst met de bepalingen over de flexibiliteit ondertekend. Ze had het voorstel daarom in redelijkheid niet mogen weigeren. De rechter oordeelt ook dat ze zich te weinig heeft ingespannen voor een oplossing. Al deze omstandigheden bij elkaar leiden tot het oordeel dat de werkgever geen loon hoeft te betalen vanaf de datum waarop de werkneemster arbeidsgeschikt werd verklaard. Ook hoeft de werkgever haar niet opnieuw te werk te stellen op de oorspronkelijke locatie.

Bron: LJN BI8757
Kantonrechter Heerlen
Procedure: kort geding
Datum: 28-05-2009

» Rechtsopvolger ook gebonden aan afspraken over werkrooster
» Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.