Wetswijzigingen per 1 januari 2013

0

Per 1 januari 2013 hebben werkgevers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. De website Antwoord voor bedrijven geeft een selectie van deze regels.

De volgende regels zijn voor P&O’ers van belang.

Personeel en beroepseisen

AOW-leeftijd omhoog
Loonstrookje eenvoudiger
Aanpassingen Ziektewet om werknemers sneller te re-integreren
Fraude arbeidswetgeving steviger aangepakt
Landelijk diplomaregister (1 november 2012)
Mobiliteitsbonus voor werkgevers
Werkbonus voor zzp’ers en werknemers
Premiekorting 62-plusser vervallen
Duur proefplaatsing omlaag van 3 naar 2 maanden
Rekentool beroepskracht-kindratio in wet
Eed of belofte voor financiële sector
Kwaliteit en integriteit notariaat verbeterd
Ambulancezorgaanbieders voor 5 jaar aangewezen
2 jaar beroepservaring nieuwe eis voor architecten

Bedragen en premies

Eigen risico zorgverzekering omhoog
Bedragen minimumloon omhoog
Sociale verzekeringen 1 januari 2013
Premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2013
Rekenregels 1 januari 2013
Sectorpremies 2013
Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog (Rijksoverheid)
Looncriteria kenniswerkers 2013
Wijzigingen S&O-afdrachtvermindering 2013
Percentage Research & Development Aftrek (RDA) omhoog
Boetebedragen 2013 (Openbaar Ministerie)
Bedragen bestuurlijke boete Drank- en Horecawet omhoog

Belastingzaken

Heffingsrente is belastingrente
Ontvangst VAR niet meer automatisch
Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de ZW afgeschaft
Kinderopvangtoeslag 1e kind omlaag
Vrije ruimte werkkostenregeling omhoog

Kijk voor meer wetswijzigingen op de website van Antwoord voor bedrijven »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.