Wetenschappelijke onderbouwing theorie Maslow

2

Iedere HR-professional heeft de theorie van Maslow met de paplepel ingegoten gekregen. De theorie kan namelijk heel goed toegepast worden op een arbeidsrelatie.

De theorie, die alweer stamt uit 1943, was echter nog weinig wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoekers van de Universiteit van Illinois brengen daar nu verandering in.

De Amerikaanse psycholoog Maslow stelde dat mensen behoeften willen vervullen volgens een bepaalde vijftrapshiërarchie. Eerst moet aan basale behoeften, zoals eten, slaap en sex worden voldaan. Daarna is er behoefte aan liefde en veiligheid, ergens bijhoren en waardering. Tenslotte wordt gestreefd naar zelfverwerkelijking. Mensen die deze behoeften vervuld hebben, zijn gelukkiger dan mensen die dat niet hebben, zo stelde Maslow.

De onderzoekers hebben de gegevens van 123 landen, die verzameld worden voor de Gallup World Poll, bestudeerd. De onderzoekers ontdekten dat het vervullen van de diverse behoeften, zoals door Maslow gedefinieerd, universeel is en belangrijk voor het individueel geluk. Alleen de volgorde waarin deze behoeften worden vervuld heeft niet zoveel invloed op het geluk dat mensen ervaren.

Het vervullen van de meer basale behoeften, zoals geld en onderdak, heeft een positief effect op de wijze waarop mensen tegen het leven aankijken. Het vervullen van de ‘hogere behoeften’, zoals sociale ondersteuning, respect en autonomie, correleerde sterker met genieten van het leven, met het hebben van positieve gevoelens, aldus senior onderzoeker Diener. 

Nog een belangrijke bevinding is dat mensen het leven positiever beoordelen als anderen om hen heen dat ook doen. Tevreden zijn met het leven is dus niet alleen een individuele zaak, maar hangt in sterke mate af van de mensen en collega’s om ons heen.

De theorie van Maslow is grotendeels juist. Het vervullen van behoeften correleert met geluk. Toch moet de theorie wel op een aantal punten aangepast worden. Personen rapporteren goede sociale relaties en zelfverwerkelijking, zelfs als hun basale behoeften niet volledig vervuld zijn. Bovendien zorgt de vervulling van verschillende behoeften voor verschillende typen welzijn.

HR-professionals die tevreden medewerkers willen, hebben dus nog steeds houvast aan de behoeftepiramide van Maslow.

Dit ‘gelukkige’ nieuws is te vinden op de site ScienceDaily

Meer Mediascan »
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Frans Wuijts op

  In een artikel met als titel ?Onwards from Maslow? in het tijdschrift ?Self and society? 1973 schrijft John Rowan ?a counsellor and psychotherapist and a founder member of the Association of Humanistic Psychology Practitioners in Londen?:
  ?Maslow?s zelfverwerkelijking is nooit meer dan iets volstrekt individueels. Moeten we niet ook onderzoeken of er motiverende factoren zijn die het individu boven zichzelf doen uitstijgen. Die van hem niet alleen een individu maken dat behoeften heeft, maar die hem tot een sociaal wezen maken, dat niet alleen ?it de gemeenschap ?haalt?, maar er ook aan g??ft??
  Op dit punt wil Rowan de hi?rarchie van Maslow aanvullen met de volgende motivatiefactoren:
  – Missionaris willen zijn: het proberen anderen te betrekken bij de eigen idee, te overtuigen, omdat men meent dat het voor die anderen, voor de wereld nodig is dat dit gebeurt;
  – Het constructieve conflict zoeken vanuit idealisme: het brengen van offers op de lagere niveaus om door middel van constructieve confrontatie bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de samenleving;
  – Samenwerken op basis van een geestelijk ideaal: het bereid zijn zich samen met anderen in te zetten in de wereld ter realisatie van een ideaal en zich daartoe grote offers te getroosten;
  – Ontwikkelen van een universeel bewustzijn: hier en daar worden er individuele mensen zichtbaar ???
  Het hoeft geen betoog dat in deze roerige tijd allerlei donkere beelden en gebeurtenissen ?zich afspelen? en vaak op tv en in de pers overbelicht worden. Een nauwkeuriger blik ziet echter ook de vele initiatieven op allerlei terrein en wereldwijd die de visie van Rowan bevestigen.