‘Wet Werken naar Vermogen berust op wensdenken’

2

Volgens de Wet Werken naar Vermogen moeten steeds meer mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt regulier werk gaan doen. Werkgevers zouden die mensen dan aan moeten nemen.

Maar dat berust op wensdenken, vreest Harry Michon, sinds kort lector Duurzaam Werken bij Fontys Hogeschool HRM & Psychologie.

In beginsel is het prima dat de overheid stimuleert dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan, zegt Michon: ‘Die mensen willen het zelf in veel gevallen dolgraag. En terecht, want werken verschaft je inkomen, sociale contacten en een maatschappelijke identiteit. Het zit in de mens ingebakken om een bijdrage te leveren. Dus het is hartstikke goed dat de overheid probeert om deze mensen aan het werk te krijgen.’
Aan de andere kant hebben veel van deze mensen een goede plek in beschutte werkomgevingen of werk op de locatie van een andere organisatie met extra begeleiding. De vakbonden en werkplaatsen zijn bang dat deze mensen in de toekomst tussen wal en schip gaan vallen wanneer je ze zomaar de arbeidsmarkt opstuurt. En mijn sterke vermoeden is dat deze mensen inderdaad extra ondersteuning nodig hebben. Dat de markt het wel zal oplossen, berust volgens mij op wensdenken.’

Lectoraat

Michon is sinds twee weken lector Duurzaam werken. Hij gaat onder meer onderzoek doen naar factoren die bepalen of mensen het wel of niet redden in een reguliere werkomgeving: ‘Er zijn veel verhalen over, maar het is tijd om daar eens analytisch naar te gaan kijken. Een factor die bij het individu van belang is, is of hij zover “emotioneel hersteld” is dat hij weet dat hij als mens meer is dan zijn beperking. Maar zo zijn er nog veel meer factoren die het succes bepalen, ik ga daar naar op zoek.’

Taak voor werkgevers

De nieuwe wet gaat er dus van uit dat werkgevers deze mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan aannemen. Mochten ze minder productief zijn dan de baan vereist, dan wordt het loonrestant aangevuld door de overheid. Maar waarom is het voor werkgevers nou eigenlijk interessant om deze mensen aan te nemen? ‘Als je deze mensen een kans geeft en het vertrouwen in ze uitspreekt, krijg je daar op langere termijn zeker iets voor terug. Het zijn loyale mensen die bovendien met veel plezier en enthousiasme hun werk doen. Maar ook in de samenleving krijg je goodwill wanneer je laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt.’
Daarnaast denkt Michon dat veel werkgevers een karikaturaal beeld hebben van deze mensen. ‘Het beeld is bijvoorbeeld dat deze mensen veel verzuimen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Velen zijn juist zo gemotiveerd dat ze juist veel minder vaak ziek zijn.’

Tips

Voor werkgevers die aan de slag willen met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, heeft Michon drie tips.

 1. Zoek een partner die verstand heeft van re-integratie. Regel daarmee de dingen die voor jou prettig voelen, zoals een vaste contactpersoon. Maak afspraken over welke expertise zij leveren, en wat je zelf doet.
 2. Pas de reguliere HRM-instrumenten en -inzichten die je hebt (zoals managen op talenten) met volle aandacht ook op deze mensen toe. Het zijn soms mensen die onzeker zijn of nare werkervaringen achter de rug hebben, en dan is het van extra belang om regelmatig samen stil bij te staan bij het arbeidsfunctioneren en werkambities.
 3. Betrek die werknemer zelf heel goed bij alle acties. Vaak kunnen mensen zelf heel goed aangeven waarop de werkgever moet letten om het werk zo te organiseren dat een plaatsing duurzaam succesvol is. Voor degenen die dat minder goed onder woorden kunnen brengen kan een beroep gedaan worden op de re-integratiepartner.

Lectoraat

Het nieuwe lectoraat wordt gesubsidieerd door SBCM, het A&O fonds voor de sociale werkvoorziening. Op 1 april 2011 is het lectoraat gestart met de benodigde voorbereidingen voor het onderzoek dat loopt tot 1 april 2015. Bij het lectoraat zijn experts, docenten en studenten van drie Fontysinstituten betrokken: Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Teleurstellend dat iemand die onderzoek gaat doen naar dit onderwerp zijn vrees en vermoeden al uitspreekt. Met de MVO trend krijgen heel veel mensen eigenwaarde terug. (eigen ervaring)

 2. Harry Peer op

  Zeer herkenbaar wat lector Harry Minchon aangeeft.
  Een vierde tip vanuit mijn werk als trainer-adviseur medezeggenschap bij Odyssee:
  betrek ondernemingsraden erbij. de leden hebben in het algemeen ruime arbeidservaring, goede idee?n en kennen de mensen om wie het gaat beter dan wie ook. .