Wet normering topinkomens meegewogen bij ontslagvergoeding

0

De rechter laat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) meewegen bij het bepalen van een ontslagvergoeding voor een bestuurder.

De situatie

Een stichting dient een ontbindingsverzoek in voor een bestuurder wegens een vertrouwensbreuk en biedt daarbij een ontslagvergoeding aan van €75.000, omdat de WNT op de stichting van toepassing is. Gezien de doelstelling van die wet heeft die ook een normerende invloed op de beslissingen van de rechter in dit soort procedures, stelt de stichting.
De bestuurder vindt dat ze recht heeft op een vergoeding met correctiefactor C=1,5 gezien haar leeftijd (55 jaar), haar slechte arbeidsmarktpositie, het feit dat de organisatie niet heeft gekeken naar andere mogelijkheden voor haar binnen de organisatie en het feit dat het bestuur haar in de media negatief heeft neergezet.

Het oordeel: ontbinding met C=0,75
De rechter concludeert dat de verhoudingen te zeer verstoord zijn om de arbeidsrelatie nog voort te zetten en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Dan is het tijd om te bepalen of de bestuurder een ontslagvergoeding meekrijgt. De oorzaak van de vertrouwensbreuk is niet overwegend aan een van beide partijen te wijten, oordeelt de rechter. Maar de reden voor de ontbinding valt in de risicosfeer van de stichting en dus krijgt de bestuurder een vergoeding mee. De correctiefactor komt niet boven de 1 uit, omdat er geen sprake is van verwijtbaarheid.

Niet gebonden aan WNT, norm wel meegewogen
De rechter is ook niet gebonden aan de WNT. Maar gezien de doelstelling van die wet is het wel een factor die moet worden meegewogen. Het onverkort toepassen van de WNT zou hier ook tot een onbillijk resultaat leiden, vindt de rechter. Met de  persoonlijke omstandigheden van de bestuurder meegewogen komt de rechter op een correctiefactor van C=0,75. De vergoeding komt daarmee op een bedrag van €159.750,97 uit.

Gegevens rechtszaak:
Ontbindingsverzoek bij kantonrechter Den Bosch, LJN BZ4252
Uitspraak van 15 maart 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.