Wet Huis voor Klokkenluiders: stel interne meldregeling op

2

Rond april 2016 zal naar verwachting de wet Huis voor Klokkenluiders in werking treden. Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen dan wettelijk verplicht worden een interne meldregeling te hebben.

De afgelopen jaren zijn er veel zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang. Vaak kwamen zij in de problemen omdat zij de misstand naar buiten brachten. Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot een wet Huis voor Klokkenluiders, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert.

De wet voorziet ook in een Huis voor Klokkenluiders, dat werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang zal kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand én naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot april 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen. Om werkgevers in de private en de semipublieke sector zo goed mogelijk te faciliteren heeft het Adviespunt een informatiepakket samengesteld dat bestaat uit een informatiebrief en een (model)regeling met bijbehorende toelichting.

Bron: Adviespunt Klokkenluiders

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Gerard Dijkstra op

    Het heeft lang geduurd, maar nu lijkt april 2016 realiseerbaar na goedkeuring van het wetsvoorstel door de 1ste Kamer. Belangrijk is nu dat in de concept meldregeling de functie van de onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon uitdrukkelijk wordt benoemd.