Werknemers moeten onderzoekskosten fraude betalen

0

Een groep van zeven werknemers die spullen van de werkgever gestolen heeft, moet de kosten van het onderzoek naar de fraude van bijna 60.000 euro betalen. Ze zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag.

 

De situatie

Zeven werknemers werkten onder meer als chauffeur, magazijnmedewerker en dossierafhandelaar bij een detailhandel in elektronica. In 2009 begint de werkgever te vermoeden dat er apparaten verdwijnen. Er wordt een onderzoek gestart door de interne afdeling Security Risk Management. Die constateert dat er inderdaad regelmatig goederen verdwijnen. De politie wordt ingeschakeld maar die vindt dat er onvoldoende bewijs is voor vervolging. Het bedrijf zet het interne onderzoek in overleg met de politie voort maar laat het uitvoeren door een externe partij. Kosten: € 87.043,96.
Het voortgezette onderzoek leidt tot bekentenissen van vijf van de zeven werknemers en uiteindelijk tot het ontslag van alle zeven betrokken werknemers. Er wordt aangifte bij de politie gedaan en de werknemers worden allen strafrechtelijk veroordeeld.

De vordering

In deze rechtszaak wil de werkgever de werknemers laten veroordelen tot het betalen van de kosten die hij heeft gemaakt voor het onderzoek naar de verduisteringen. De werknemers hebben zich niet als goed werknemer gedragen en zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun arbeidsovereenkomst. Daarmee hebben ze onrechtmatig gehandeld en zijn ze schadeplichtig ten opzichte van de werkgever.
De werkgever vindt dat ze hoofdelijk aansprakelijk zijn omdat ze in groepsverband over een langere periode de diefstallen hebben gepleegd.
De werkgever heeft vermogensschade geleden, dat zijn de kosten van het onderzoek waar het in deze rechtszaak om gaat. Daarnaast is er ook nog vermogensschade van de gestolen goederen. Die schade wil de werkgever eventueel in een andere procedure nog verhalen op de werknemers.

Het verweer

De werknemers komen met verschillende verweren. Ze proberen in ieder geval onder de hoofdelijke aansprakelijkheid uit te komen en proberen het groepsverband te weerleggen: ze kenden de anderen niet of kenden maar een of twee van hen, of ontkennen überhaupt iets met de zaak te maken te hebben. Verder vindt een aantal van hen dat de kosten van het onderzoek buitenproportioneel zijn en dat sommige posten onterecht zijn opgevoerd.

Het oordeel

Omdat alle zeven werknemers strafrechtelijk zijn veroordeeld, stelt de rechter als feit vast dat ze zich alle zeven hebben schuldig gemaakt aan verduistering van apparatuur.
De vraag is of de werknemers aansprakelijk zijn voor de schade van de werkgever. Het is duidelijk dat het onderzoek heeft geleid tot bewijs van de diefstallen door de zeven werknemers. Het onderzoek was ook nodig om verdere schade te voorkomen. De reden voor het instellen van het onderzoek was het onrechtmatig gedrag van de werknemers. Als zij zich aan de regels hadden gehouden, was er geen onderzoek nodig geweest. Omdat de totale schade is veroorzaakt door de gelijktijdige maar ook door de opeenvolgende gepleegde daden zijn alle zeven werknemers hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.

Ieder een deel, of eentje alles?
De rechter vindt dat de werknemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade van de werkgever.
Dat wil zeggen dat ze ieder een deel moeten betalen, maar dat elk van hen ook kan worden aangesproken worden voor het hele bedrag. Als een van hen dat hele bedrag betaalt, hoeven de anderen niet meer te betalen.
De rechter vindt dat niet alle posten op de rekening van het externe bureau schade is die voor rekening van de werknemers komt. Na de rekening punt voor punt te hebben behandeld, komt er een bedrag uit van € 57.578,36.

LJN BY6874
Kantonrechter Amsterdam
Aansprakelijkheid schade
Eerste aanleg
30 oktober 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.