‘Werknemers en werkgevers slecht af bij nieuw ontslagrecht’

14

Het regeerakkoord van VVD en PvdA is uitgelopen op een waterig compromis op het punt van het ontslagrecht. Hierdoor dreigt een nieuw en nog complexer ontslagstelsel in het leven geroepen te worden.

Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de ontslagvergunning komt te vervallen. Maar niet zoals werkgevers dat zo graag hadden gewild. Er komt namelijk een ontslagadvies voor in de plaats. ‘Een werkgever die in de toekomst een werknemer wil ontslaan, moet het UWV om een ontslagadvies vragen. Wanneer dat advies negatief is, kan de werknemer (als hij dat wil) alsnog de gang naar de rechter maken. De ontbindingsprocedure via de kantonrechter is alleen nog mogelijk bij een opzegverbod (denk aan een zieke werknemer) of als het gaat om de tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.’

Geen goede dossiervorming

Voor werkgevers lijkt dit aantrekkelijk, maar in de praktijk is het maar de vraag of het positief voor hen uitpakt, zegt Van Gelderen. ‘Als ze iemand op persoonlijke gronden willen ontslaan (disfunctioneren, vertrouwensbreuk), gaan veel werkgevers bewust niet naar het UWV Werkbedrijf omdat ze weten dat ze hun dossier niet op orde hebben. Straks moet dat wel. Wanneer het ontslagadvies negatief is, kun je op je klompen aanvoelen dat een werknemer doorgaat naar de rechter. Dit is niet positief voor werkgevers, tenzij ze nu eens écht werk gaan maken van goede dossiervorming.’

Vergoedingen omlaag

Een andere hervorming is dat de kantonrechtersformule verdwijnt en de ontslagvergoeding fors lager wordt. ‘Een werknemer heeft in principe alleen nog recht op een ontslagvergoeding als hij onterecht ontslagen wordt of als het ontslag hoofdzakelijk aan de werkgever te verwijten valt. De kantonrechtersformule komt te vervallen. Als de rechter aan de werknemer een ontslagvergoeding toekent zal deze vergoeding maximaal een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedragen met een grens van 75.000 euro bruto.’

Dit lijkt aantrekkelijk voor werkgevers, maar ze zitten wel veel langer in de onzekerheid. ‘Voordat je langs het UWV Werkbedrijf èn de rechter bent geweest, ben je zo een paar maanden verder. Bovendien leidt het tot hardere verhoudingen op de werkvloer. Vroeger waren werknemers soms best bereid om weg te gaan als ze een zak geld meekregen, nu zullen ze zich tot het uiterste verzetten. Kon de huidige kantonrechtersformule nog als “de smeerolie” van het ontslagrecht dienen, het magere transitiebudget in de nieuwe systematiek kan dit bepaald niet. Zeker voor oudere werknemers is het een hard gelag.’

Transitiebudget

Een andere hervorming is de introductie van een transitiebudget. ‘Bij onvrijwillig ontslag of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar is de werkgever aan de werknemer een transitiebudget verschuldigd. Dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.Het is de bedoeling dat de werknemer dit transitiebudget gaat gebruiken voor (om)scholing of het inschakelen van een outplacementbureau. Maar volgens mij zitten werknemers daar helemaal niet op te wachten: het komt te laat, namelijk op het moment dat de werknemer al ontslagen is. Ik voorzie dat werknemers en werkgevers in veel gevallen zullen proberen om dit budget contractueel om te zetten in een (beperkte) ontslagvergoeding.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

14 reacties

 1. Voor werknemers die jarenlang in dienst zijn geweest bij een werkgever en die in de WW belanden vind ik het een trieste aangelegenheid worden. De WW uitkering wordt verkort naar 2 jaar en het 2e jaar wordt de uitkering gekoppeld aan het minimum loon. Dat wordt dan een vrij snel een enorme terugval in de inkomsten. Natuurlijk moeten deze mensen zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar we lezen allemaal dat het voor 55 plussers erg moeilijk is om weer een baan te vinden.

 2. Oudere werkloze man op

  Uit het leven gegrepen:
  Ik raakte als oudere betrokken bij een faillissement. Een ander bedrijf nam een deel van het werk en personeel over voor een tijdelijk contract. Daarna werd dit omgezet in een contract, of niet. Ik dus niet; voor mij was er geen plaats meer!.

  Dan heb je 42! jaar gewerkt en braaf al je (verplichte) premies afgedragen. Ik kwam in aanmerking voor 38 maanden ww.
  Voor behoud daarvan doe je verplicht vrijwilligerswerk (met plezier en voldoening overigens en met toestemming UWV).

  Na de ww-periode kom je NERGENS voor in aanmerking. Je had 60+ jaar moeten zijn bij ontslag.

  Je moet verder; vraagt bij het pensioenfonds of het mogelijk is dat eerder op te starten. Dat kan!
  Na alle financiele aderlatingen die je inmiddels al hebt gehad, krijg je een overzicht dat laat zien dat je WEER ongeveer 200 euro bruto per maand moet inleveren nu je je pensioen al op 61-jarige leeftijd moet opstarten.
  Vervolgens krijg je ook nog eens te horen dat je extra gekort wordt op het eventuele terugkrijgen van belastingen. Weg ook VUT-premie die je jarenlang afgedragen hebt voor de generatie voor jou!

  Graag zou ik zien dat de jeugd die denkt dat zij de dupe worden van de crisis daar ook eens notitie van zou willen nemen.
  De jeugd heeft de toekomst, zeker!. Maar? hebben zij niet aan onze generatie te danken dat ze (toch nog steeds) zo luxe kunnen leven?
  Ik moet straks (mee)leven op het loontje van mijn partner en van het naar voren getrokken pensioen. En dat na 42 jaar werken dus!
  En… dan heb ik nog “geluk” gehad: de ww was nog 38 maanden. Ik moet er niet aan denken dat dat al volgens de nieuwe regeltjes voor mij van toepassing was geweest!
  En dan denk ik ook aan al die mensen van net 40 jaar die zonder werk komen te zitten, of al zitten. Nog een leven voor de boeg, je kapot solliciteren en niet aan de bak komen. Dat is Nederland op zijn smalst. Moeten we daar nog trots op zijn? Ik kan het niet opbrengen om waardering voor bonden en politici uit te spreken!

 3. Het idee van een transitiebudget bij onvrijwillig ontslag kan ik nog wel begrijpen, maar bij niet verlengen van een tijdelijk dienstverband niet. De tijdelijke aard van het dienstverband komen werkgever en werknemer gezamenlijk overeen, beide partijen kiezen daarvoor. En aangezien de meeste tijdelijke dienstverbanden minder dan vier jaren duren, heb je het over een transitiebudget van nog niet ??n maandsalaris, waar werknemer geen omscholing of outplacementbureau van kan betalen. Het mist wat mij betreft dus zijn doel maar jaagt de werkgevers wel weer op kosten.

 4. Oudere werkeloze man je hebt helemaal gelijk. Ze ,de jongeren denken en dat wordt ze door andere ingefluisterd, achter worden gesteld. Maar het zijn nu die ouderen die voor de gek gehouden zijn. Zij betalen overal de rekening van: eerst betalen voor de VUT, Pre pensioen, ww premie om vervolgens niets maar dan ook niets te mogen ontvangen. Van oudereschapsverlof , mooie hoge kinderbijslag en gratis schoolboeken krijgen ook daar hebben ze niet van kunnen profiteren. Nee ze hebben alleen maar mogen betalen en betalen vervolgens worden ze uitgezogen, uitgeperst en gedwongen heel lang te werken want die jongeren zullen de 40 dienstjaren nooit halen want ze beginnen pas te werken als ze alle scholen en universiteiten hebben doorlopen, dan eerst een sabbatical en wereld reizen en dan beginnen met werken rond de 30ste levensjaar die zouden minsten moeten werken tot 75 jaar willen ze die werk jaren halen die wij gewerkt hebben en dan maar roepen we moeten het niet voor ons uitschuiven nee nu kunnen ze ons nog plukken en halen zullen ze het

 5. Werknemers ontslaan is en was in Nederland al een makkie. Het enige wat je moet doen als werkgever is je dossier op orde hebben, zoals dhr. van Gelder bevestigt. Als ze dat niet doen ligt dat toch aan henzelf. De toets door het UWV stelt niets voor; “aannemelijk dient gemaakt te worden dat”, vager kan het haast niet en als een vergunning wordt gevraagd op economische grond ontbreekt de knowhow bij UWV om dit werkelijk te toetsen. Bovendien kan een beetje handige werkgever met een constructie van BV’n de gezonde takken separeren en de zieke BV’n failliet laten gaan en dit op de maatschappij ( lees; faillissementsuitkering Hfdt. IV WW ) afwentelen. Prima geregeld toch ? Nee, het moet allemaal nog gemakkelijker, in feite moet je als werkgever de kans hebben om werknemers – net zoals in het beloofde land – zonder pardon op straat te kicken. Dat is wat ze willen ! Nederland moet het walhalla voor ondernemers worden met een fiscaal gunstig paradijs – is het nu al want Nederland heeft een beduidend lager percentage venootschapsbelasting dan de ons omringende landen- zijn met de laagste loonkosten. We gaan de goede kant op ! (maar niet heus )

 6. @ J Welling – het zijn vaak niet de werkgevers – maar de duur betaalde managers die op deze wijze personeel behandelen om zo hun eigen positie te handhaven.

  De crisis is 2008 gestart – menige werkgever (MKB’er) die eigen baas is heeft uit eigen reserves zijn bedrijf overeind gehouden – ingeteerd op eigen middelen en geen inkomen. Dit alles om te overleven en hun kennis in arbeid – vaak technische krachten – vast te houden.

 7. De werknemer is nog meer dan ooit en dat bij de PvdA een wegwerp artikel geworden. Zijn rechten worden hem volkomen ontnomen. Wij gaan terug van het tijdperk van de loonslaven. De werknemer is rechteloos geworden.
  De informateurs en de 2e kamer hebben hoge salarissen dus het interessert hen toch niets. Voor hen telt alleen de werkgever, want die met hen over enkele jaren een goede baan geven. Werkelijk schandalig. Ik vind de politiek al vies en smerig maar die is nu nog smeriger geworden.

 8. Na de commotie over de zorgpremie zal de wijziging van de WW voor nieuwe ophef zorgen als de feitelijke bedragen helder worden. Wordt vergeten dat een WW uitkering maximaal ? 3900 bruto per maand bedraagd? En na 1 jaar val je terug naar ? 1020 per maand!! Is de huidige regeling niet al karig genoeg???

 9. In Nederland zijn wij niet sociaal. Het zal de gemiddelde politicus een biet zijn hoe het een mens in Nederland vergaat. Ik heb nog werk, maar je zult maar ontslag krijgen na 30, 35 of zelfs nog meer jaren gewerkt te hebben bij die ene baas. Helemaal toegelegd op dit ene bedrijf. Je bent zo goed als kansloos. Je bent nutteloos voor de maatschappij op dat moment. En waarom zou je dan nog beloond moeten worden? Nee, zo weinig mogelijk betalen. Dat stimuleert je om zo snel mogelijk weer aan de bak te gaan? Tja zij die het overkomen is weten dat het niet zo werkt. Onze theoretici in Den Haag denken daar, zo blijkt, heel anders over. Mede gedreven door de behoefte hun centen, nee de onze, te versmeren aan allerlei flauwekulzaken (voor nu), zoals cultuur, kunst en wat verder.

  Niet te vergeten de 500.000 andere werklozen. Die vissen ook druk, sommigen wat minder druk, naar een baantje. Ik kan het niet laten, maar voor die minder drukke sollicitanten betaald u straks de zorgkosten.

 10. M. Heeft niet helemaal gelijk. Uit zijn verhaal maak ik op dat hij ontslagen is ergens tussen zijn 50e en zijn 60e. Dan heb je recht op IOAW. Is op bijstandsniveau, maar vermogen blijft buiten beschouwing (de ontslagvergoeding als je die goed geparkeerd hebt, eigen huis). Wel wordt naar het inkomen van de partner gekeken. Dat is ook het verschil met de IOW (ontslag vanaf 60e), dan wordt ook niet meer naar de partner gekeken.

 11. Vraag en wie heeft hier op een antwoordt’

  In een arbeidsovereenkomst staat expliciet vermeld dat bij ontslag de kantontsrechtersformule van kracht is Blijft deze overeenkomst gehandhaaft? —

 12. Waar geheel aan voorbij gegaan word,… Dit ontslag recht kan weleens het einde betekenen van de medezeggenschap in NL. Welke werknemers zal nog critische zijn richting zijn baas? Wat word de positie van vakbonden als werknemers geen daadkracht meer hebben om iets af te dwingen? Het word terug naar de platte petten, “ja meneer de werkgever” cultuur. Gevolg, hoge door stroming, te weinig specialisme door ervarings gebrek, leerlingen worden opgeleid door leerlingen. Ik zie het erg somber in.

 13. De lasten van de crisis moeten verdeeld worden hoe dan ook. Echter het ontslagrecht aanpassen en gelijk de WW termijn verlagen is een grote schandalige concessie van de PVDA. Oplossing is om de WW premie in te voeren met een percentage van het bruto loon( zwaarste lasten sterkste schouders). Ascher heeft dan een goed gevulde WW pot waarmee hij de huidige voorstellen van tafel kan halen en een fatsoenlijk sociaal stelsel in leven kan houden.1 jaar ww is een touw om de nek van werkend Nederland. Oud en jong worden getroffen. Vakbonden doe wat om dit te voorkomen en draag alternatieven aan waar werkend Nederland op wacht.