Werknemer moet meewerken aan mediation

0

Het ontslag van een werknemer die weigert mee te werken aan mediation is niet kennelijk onredelijk. De werknemer had moeten meewerken aan het wegnemen van de oorzaken van zijn situatieve arbeidsongeschiktheid.

 

De situatie

Een werknemer wordt in april 2009 ziek, hij heeft rugklachten. In het begin heeft hij een keer of zes telefonisch contact met de werkgever als die inhoudelijke vragen over het werk heeft. Vanaf begin mei weigert de werknemer nog langer mondeling contact te hebben met zijn werkgever. Hij geeft aan dat hij alleen nog per fax communiceert.
Dat is het begin van een slepend arbeidsconflict waarin meer dan 20 brieven en faxen over en weer gestuurd worden en ook de nodige correspondentie met het UWV wordt gevoerd. De betaling van het salaris van de werknemer wordt een aantal keer opgeschort en de werkgever wordt tot tweemaal toe door de kantonrechter veroordeeld tot het doorbetalen van het salaris. Uiteindelijk krijgt de werkgever toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dat gebeurt tegen 1 april 2011.

De vordering

De werknemer vindt dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is en stapt naar de rechter.

Het oordeel

De rechter stelt vast dat er eerst sprake was van medische arbeidsongeschiktheid en later van situatieve arbeidsongeschiktheid. De medische klachten zijn volgens de kantonrechter niet te rijmen met de weigering om mondeling te communiceren met de werkgever.

Meewerken aan mediation
Toen er alleen nog sprake was van situatieve arbeidsongeschiktheid, had de werknemer moeten meewerken aan de oplossing. De bedrijfsarts en het UWV hebben minstens vier keer mediation of een juridische oplossing geadviseerd. De werkgever heeft de werknemer ook uitgenodigd voor een gesprek met een mediator maar de werknemer wilde niet meedoen, onder andere omdat hij de voorgestelde mediator niet vond voldoen. Gezien de adviezen van de diverse artsen en deskundigen was de werknemer wel in staat om deel te nemen aan de mediation, oordeelt de rechter.

Ontslag niet kennelijk onredelijk
De werknemer had volgens de rechter verschillende mogelijkheden. Hij had zijn werk moeten hervatten of deel moeten nemen aan mediation of zelf een second opinion moeten aanvragen of
zelf een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moeten indienen. Hij heeft dat allemaal niet gedaan. Hij heeft geen second opinion aangevraagd, terwijl de werkgever hem daar wel op heeft gewezen. De werkgever heeft ook gemeld dat de werknemer zelf een voorstel voor een mediator mocht doen.
De rechter concludeert dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. Doorslaggevend vindt de rechter dat de werknemer geweigerd heeft mee te werken aan het wegnemen van de oorzaken van de situatieve arbeidsongeschiktheid. Het staat een particulier vrij om bij een geschil mediation te weigeren maar, zo redeneert de rechter, in een arbeidsverhouding die beheerst wordt door een arbeidsconflict en die daardoor geen invulling meer kan krijgen is dat anders. Tegenover de verplichting van de werkgever om het salaris door te betalen wordt van de werknemer gevraagd dat hij meewerkt aan mediation omdat dit de oorzaak van het arbeidsconflict kan wegnemen.
Het ontslag is niet kennelijk onredelijk, oordeelt de rechter, en de werknemer heeft ook geen recht op loonbetaling van 21 september 2010 tot 1 april 2011.

LJN BV5469
Kantonrechter Rotterdam
Weigering mediation
Eerste aanleg
6 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.