Werknemer met ernstig overgewicht mag eerst afvallen

1

Een werkgever die vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medewerker met zwaar overgewicht, moet de man eerst de tijd geven om verder af te vallen. Het ontbindingsverzoek komt te snel.

De situatie

Een 42-jarige productiemedewerker heeft extreem overgewicht: hij lijdt aan de chronische ziekte morbide obesitas. In de afgelopen jaren is hij daardoor regelmatig ziek geweest. Hij valt onder leiding van een diëtiste af, maar in de zomer van 2010 neemt zijn gewicht weer fors toe. Begin november 2010 maakt de werkgever duidelijk dat de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn overgewicht. Als hij die verantwoordelijkheid niet neemt zal dat leiden tot een arbeidsconflict. De werknemer heeft inmiddels ook knieklachten als gevolg van zijn overgewicht.
Vier maanden later, in februari 2011, laat de werkgever weten dat hij een ontbindingsverzoek indient omdat de werknemer niet meer goed inzetbaar is en zijn collega’s steeds zijn werk moeten overnemen. De werknemer meldt zich ziek maar de bedrijfsarts verklaart hem arbeidsgeschikt.

De vordering

De werkgever vraagt nu om ontbinding wegens veranderde omstandigheden. Het bedrijf heeft
vele pogingen ondernomen om de werknemer te ondersteunen bij het afvallen maar hij wees elke vorm van hulp en begeleiding af. Het vertrouwen is nu weg.

Het verweer

De werknemer beroept zich op het opzegverbod bij ziekte. Hij geeft ook aan dat hij sinds begin 2011 serieus aan het afvallen is: hij is inmiddels 47,7 kilo lichter. Hij erkent wel dat zijn overgewicht hem belemmerde in het goed uitvoeren van zijn functie.

Het oordeel

De rechter neemt als uitgangspunt dat morbide obesitas een chronische ziekte is.
De werknemer geeft zelf ook toe dat hij door het overgewicht niet in staat is om de overeengekomen arbeid adequaat te verrichten. Hij kan niet lang staan of lopen en zijn gewicht werkt vertragend bij de uitvoering van zijn werk. De rechter gaat er mede daarom van uit dat de werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van de wet.

Eisen stellen aan functioneren

Een werkgever mag bepaalde eisen stellen aan het functioneren van een werknemer. Maar het is ook aan de werkgever om de werknemer aan te spreken en hem de kans te bieden zijn functioneren te verbeteren als de werkgever niet tevreden is. En dat is waar de beslissing in deze rechtszaak aan opgehangen wordt: de werkgever heeft wel aangegeven dat er actie van de werknemer verwacht werd, maar heeft hem te weinig tijd gegeven om daaraan te voldoen.
De rechter oordeelt dat de werkgever te snel besloten heeft tot een te vergaande sanctie. De werknemer was intussen begonnen met afvallen en had daar ook hulp bij. De werkgever had hem in deze afvalpoging moeten ondersteunen en hem zo een redelijke laatste kans moeten bieden. De beslissing om al in februari 2011 een ontbindingsverzoek in te dienen betitelt de kantonrechter als prematuur.

Reflexwerking noopt tot terughoudendheid

Over de reflexwerking van de opzegverboden bij (chronische) ziekte zegt de rechter praktisch hetzelfde als in de zaak van de doktersassistente met overgewicht. Die mocht overigens wel worden ontslagen. De reflexwerking noopt tot terughoudendheid maar verbiedt een ontslag niet.
Zie ook: Bijzonder opzegverbod blokkeert ontbinding niet

JAR 2011/309 (nog niet verschenen op www.rechtspraak.nl)
Kantonrechter Zwolle
Ontslag bij chronische ziekte
Eerste aanleg
4 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Paul Petrovics op

    Morbide adipositas en daarmee samenhangende aandoeningen gaan steeds meer een probleem worden in onze samenleving en daarmee ook op de werkvloer. Waar ik naar benieuwd ben in deze casus is of de werknemer een deskundigenoordeel heeft aangevraagd bij het UWV. De werknemer was namelijk door de bedrijfsarts arbeidsgeschikt verklaard! De rechter die het ontbindingsverzoek deed achtte hem (na een medisch oordeel?) arbeidsongeschikt voor zijn werk. Het is te hopen dat deze werknemer met goede hulp (van een andere bedrijfsarts?) en geduld van de werkgever weer aan de slag kan.