Werknemer mag voormalig werkgever beconcurreren

0

Een werknemer die geen concurrentiebeding heeft, mag concurreren met zijn ex-werkgever zolang hij maar niet met behulp van vertrouwelijke informatie duurzame relaties benadert en stelselmatig afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet van zijn voormalig werkgever.

De situatie

Een werknemer is vanaf 1983 in dienst bij Ventilex; een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren, monteren en verkopen van droog- en koelinstallaties. In de arbeidsovereenkomst is een geheimhoudings- en concurrentiebeding opgenomen. Dat beding geldt alleen als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigd. Op 12 juni 2009 wordt de werknemer op non-actief gesteld en in oktober 2009 wordt de arbeidsovereenkomst door de rechter ontbonden. In 22 december 2009 wordt het bedrijf Tema opgericht; een bedrijf dat zich vrijwel met dezelfde werkzaamheden bezig als Ventilex bezighoudt. De werknemer is één van de oprichters.

De vordering

Ventilex is van mening dat de werknemer het geheimhoudings- en concurrentiebeding heeft geschonden en dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Het bedrijf vordert dat de werknemer in de komende drie jaar niet in dezelfde branche mag werken, en dat hij geen relaties van Ventilex mag benaderen.

Het verweer

Volgens de werknemer geldt het concurrentiebeding niet. Hij heeft geen ontslag genomen maar de werkgever heeft om ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht.

Het oordeel

De rechter buigt zich allereerst over de vraag of het concurrentiebeding geldt. Ventilex voert  aan dat de werknemer doelbewust op het ontslag heeft aangestuurd en dat dit gelijkgesteld moet worden met het zelf beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De rechter vindt niet dat Ventilex dit voldoende aannemelijk heeft gemaakt en oordeelt dat het concurrentiebeding in deze situatie niet geldt.

Ook is er volgens de rechter geen sprake van oneerlijke concurrentie. Als een werknemer niet gebonden is aan een concurrentiebeding mag hij met zijn voormalig werkgever concurreren. De werknemer mag dan ook relaties van zijn werkgever benaderen. Van oneerlijke concurrentie is pas sprake als de werknemer met behulp van vertrouwelijke informatie duurzame relaties van de ex-werkgever benadert op een wijze die stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever. Volgens de rechter is er in dit geval geen sprake van een actief optreden bij het benaderen van klanten.

Het is ook niet vast komen te staan dat de werknemer het geheimhoudingsbeding heeft geschonden door gebruik te maken van informatie over Ventilex of haar relaties. Daarvoor zou nader onderzoek nodig zijn waardoor in dit kort geding geen plaats is. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werkgever af.

LJN BM2162
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Concurrentiebeding 
Kort geding
16 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.