Werknemer krijgt te weinig tijd voor zoeken passende functie

0

Na het vervallen van zijn functie krijgt een werknemer te weinig tijd om binnen het bedrijf te zoeken naar een andere passende functie, vindt de rechter. Door arbeidsongeschiktheid kon de man niet daadwerkelijk gebruikmaken van de zoekperiode.

De situatie

In een bedrijf wordt het bestuursmodel gewijzigd waardoor de functie van een werknemer komt te vervallen. De 53-jarige man, die sinds 2000 in dienst is, krijgt een periode van 12 maanden om een andere passende functie binnen het bedrijf te vinden. Maar hij is meerdere malen een tijd afwezig door ernstige gezondheidsproblemen. Pas per 1 juli 2011 is hij weer arbeidsgeschikt. De werkgever doet hem daarom het voorstel om de zoekperiode met zes maanden te verlengen tot 1 januari 2012. De werkgever stelt daarbij ook voor om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, onder toekenning van een ontslagvergoeding van een ton, als de werknemer dan nog geen nieuwe functie heeft gevonden. De partijen worden het niet eens over dit voorstel. En daarmee komt het zoeken naar een andere functie binnen de organisatie tot stilstand.

De vordering

Op 13 oktober 2011 dient de werkgever een ontbindingsverzoek in voor de werknemer omdat zijn functie is vervallen. De werkgever is bereid de eerder voorgestelde € 100.000 aan ontslagvergoeding uit te keren.

Het verweer

De werknemer vindt dat de periode van 12 maanden opnieuw moet gaan lopen omdat hij niet de kans heeft gehad om een andere functie te zoeken. Eerst was hij ziek en daarna kwam het proces stil te liggen door de discussie over de verlenging van de zoektermijn en de beëindiging.

Het oordeel

De centrale vraag is of het voorstel van de werkgever om de termijn te verlengen tot 1 januari 2012 redelijk was. De rechter oordeelt dat dit geen redelijk voorstel was omdat de werknemer door zijn ziekte pas vanaf 1 juli 2011 daadwerkelijk gebruik kon maken van de zoekperiode. De werkgever had de werknemer alsnog de oorspronkelijk toegekende periode van 12 maanden moeten gunnen om ander werk te vinden, oordeelt de rechter.
Daarbij laat de rechter diverse omstandigheden van het geval meewegen: de werknemer was al lang in dienst, hij functioneerde goed, ondanks zware privéproblemen is hij zich altijd blijven inzetten voor het bedrijf en tot slot weegt ook de slechte arbeidsmarktpositie van de werknemer mee.
Als de werknemer straks na een nieuwe termijn van 12 maanden nog geen passende functie heeft kunnen vinden, dan is een ontbindingsverzoek pas op zijn plaats.

LJN BV8095
Kantonrechter Den Haag
Ontbindingsverzoek
Eerste aanleg
7 december 2011

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.