Werknemer hoefde schouderklachten niet te melden bij sollicitatie

2

Een werkneemster meldt tijdens haar sollicitatie niet dat ze schouderklachten heeft. Als ze kort na indiensttreding moet worden geopereerd, wil de werkgever van haar af en start een ontbindingsprocedure. Maar de kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

De situatie

Een werkneemster gaat per 1 mei 2010 als rayonmanager aan de slag. Haar werk bestaat uit het per auto bezoeken van klanten in het rayon. Tijdens de sollicitatie vertelt de werkneemster niet dat ze al twee jaar last heeft van schouderklachten en daarvoor onder behandeling is bij een fysiotherapeut en een orthopeed.
Op de tweede dag na het verstrijken van de proeftijd meldt de werkneemster zich vanwege de schouderklachten ziek. Kort daarop ondergaat ze een operatie. Uit de rapportage van de arbo-arts blijkt dat ze waarschijnlijk binnen 3 weken na de ingreep weer aan de slag kan.

De vordering

De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkneemster had de schouderklachten tijdens de sollicitatie had moeten vermelden. Omdat ze dat niet gedaan heeft, heeft de werkgever geen vertrouwen meer haar.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het verzoek af. Het uitgangspunt is dat een sollicitant de plicht heeft om  gezondheidsklachten te melden waarvan hij weet dat die hem ongeschikt maken voor de functie.
In dit geval heeft de werkneemster eerder een soortgelijke functie zonder problemen verricht. Het doel van de fysiotherapie was de klachten te verminderen en een operatie was op dat moment niet aan de orde. 
De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster haar schouderklachten niet hoefde te melden tijdens de sollicitatie. Het staat niet vast dat ze destijds gezondheidsklachten had waarvan zij wist of moest begrijpen dat die haar ongeschikt zouden maken voor de functie. 
De kantonrechter begrijpt wel dat de werkgever teleurgesteld is door een misverstand over het beste tijdstip voor de operatie en door het in het honderd lopen van het plan om de werkneemster snel in te zetten om het marktaandeel uit te breiden. Maar de rechter is van mening dat die teleurstelling kan worden opgelost door eens een goed gesprek met elkaar te hebben. Het is geen aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter vindt het wel een reden om ieder zijn eigen proceskosten te laten betalen.

JAR 2010/302
Kantonrechter Middelburg
Spreekplicht bij sollicitatie
Eerste aanleg
14 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. P. Petrovics - sociaal-medisch adviseur/arts op

    Een duidelijke uitspraak van de rechter op basis van de Wet medische keuringen. Ook goed dat de rechter niet aanstuurt op ontslag vanwege een vertroebelde onderlinge relatie werkgever en werknemer. Wat ik echter niet begrijp is dat de werknemer ook proceskosten moet betalen. De werkgever had zich vooraf goed moeten laten informeren dat dit een kansloze zaak was! Niet gedaan of een ondeskundige jurist geraadpleegd of gewoon eigenwijs tegen alle adviezen in toch een ontslagverzoek ingediend? Dus de proceskosten hadden m.i. geheel voor rekening van de werkgever moeten komen. PS: Ik ben wel erg benieuwd of werkgever en werknemer weer professioneel met elkaar kunnen samenwerken! Ik denk van niet…

  2. mr. R.J.M Vermeer op

    Ben het met Petrovics niet eens waar het gaat om de proceskosten toewijzing. De werknemer had tijdens de sollicitatie dan weliswaar niet de plicht de gezondheidsklachten te melden, maar ze zou er goed aan gedaan hebben werkgever zonder al te veel details te laten weten dat ze onder behandeling was van een specialist en fysiotherapeut. Dit zou in de toekomst ook kunnen verduidelijken waarom werknemer nu en dan afwezig kan zijn voor consulten bij deze behandelaars. Dit was zeker geen kansloze zaak. Goed werknemerschap of een zeker gebrek daaraan is door de rechter meegewogen in zijn m.i. terechte besluit partijen de kosten te laten delen. Ik vermoed dat gezien de situatie het dienstverband waarschijnlijk geen stand zal houden.