Werknemer heeft geen zin meer, reden voor ontbinding!

0

De kantonrechter te Alphen aan de Rijn heeft op 13 maart in een
ontbindingsprocedure een opmerkelijke uitspraak gedaan. In dit geval had de
werkgever een ontslagvergunning bij het CWI aangevraagd en
verkregen.

Het verhaal in deze zaak was dat de werknemer stelde dat hij in een negatief en hem vijandig gezinde omgeving werkzaam was en zich ziek heeft gemeld. Nadat de werkgever de ontslagvergunning bij het CWI heeft aangevraagd, heeft de werknemer de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De werkgever voert aan dat dit verzoek niet ontvankelijk is. In de praktijk gebeurt het echter vaker dat een werknemer nadat een werkgever gebruik heeft gemaakt van de ontslagvergunning van het CWI, een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient. 

Een criterium is dat de werknemer voldoende belang heeft bij zijn verzoek. Dit belang ziet dan vooral op de toekenning van een ontbindingsvergoeding. Het CWI is immers niet bevoegd om een vergoeding toe te kennen aan de werknemer. In dit geval werd de werknemer ook ontvankelijk geacht door de kantonrechter en de kantonrechter overweegt vervolgens dat ‘het enkele feit dat werknemer geen zin meer heeft in voortzetting van de arbeidsovereenkomst een wijziging van omstandigheden is, die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt’. Volgens de kantonrechter kan dit niet aan de werkgever worden verweten, maar moet er aan de werknemer hoe dan ook toch een vergoeding worden toegekend omdat de werkgever hiertoe in een eerder stadium ook bereid was. 

Een opmerkelijke uitspraak, omdat de kantonrechter lijkt te zeggen dat het ‘geen zin meer hebben’ om te werken een verandering van omstandigheden is die een ontbinding rechtvaardigt. Deze uitspraak zou kunnen leiden tot een versoepeling van de ontbindingsprocedure geïnitieerd door werknemers, hoewel  er in dit soort gevallen meestal geen grond zal zijn voor de toekenning van een vergoeding

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.