Werknemer die stelt moet bewijzen en mag ook bewijzen

4

De werknemer die meent dat zijn arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door zijn werk moet dit aantonen. In deze uitspraak legt de Hoge Raad nog eens duidelijk uit hoe het zit met de stel- en bewijsplicht.

De situatie

Een restyler/plaatwerker is tot september 2007 in dienst geweest bij een autoschadeherstelbedrijf.  De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning van het CWI opgezegd. De man was in 2002 door zijn rug gegaan bij het tillen van een autoambulance en raakte daarna voor 25-30% arbeidsongeschikt. In 2005 ging hij opnieuw door zijn rug, ditmaal bij het werken aan een ongeschikte brug. Na dat incident kon de werknemer nog maar voor 21% andere passende arbeid verrichten.

Bij de kantonrechter

De werknemer vond zijn ontslag kennelijk onredelijk en vorderde bij de kantonrechter bijna 38.000 euro schadevergoeding. Hij voerde onder meer aan dat de werkgever was tekortgeschoten in zijn re-integratieverplichtingen. Daar was de kantonrechter het mee eens maar de rechter vond dat het gestelde verband tussen de werkzaamheden en de arbeidsongeschiktheid niet aannemelijk was. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van € 28.950 schadevergoeding.

Hoger beroep

De werkgever gaat tegen het vonnis van de kantonrechter in beroep. Hij meent dat uit de verklaringen van de (para)medici geen oorzakelijk verband tussen de arbeidsongeschiktheid en de werkzaamheden kan worden afgeleid.
Het gerechtshof deelt die mening, vernietigt het vonnis en wijst de vordering van de werknemer af. Volgens het hof had de werknemer meer moeten stellen om het oorzakelijk verband aannemelijk te maken. Daarom krijgt hij niet de gelegenheid zijn stelling te bewijzen. De werknemer gaat in cassatie.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt op zijn beurt de uitspraak van het hof en verwijst de zaak voor een nieuwe behandeling naar een ander hof.

Wie stelt, moet bewijzen
De raad overweegt, net als het hof, dat volgens de regels van het procesrecht degene die stelt ook moet bewijzen. De werknemer stelde dat er een oorzakelijk verband was tussen zijn werkzaamheden en arbeidsongeschiktheid; het was dan ook aan hem om dit hard te maken. Het hof heeft te strenge eisen gesteld aan de stelplicht van de eiser.
Uit de medische verklaringen bleek weliswaar geen oorzakelijk verband maar er bleek ook niet uit dat een dergelijk verband uitgesloten was. Met andere woorden: de Hoge Raad acht het goed mogelijk dat de arbeidsongeschiktheid wel als gevolg van de werkzaamheden was  ontstaan. Bij de nieuwe behandeling voor een ander hof mag de werknemer dit proberen te bewijzen.

LJN BU5620
Hoge Raad
Bewijslast
Cassatie
10 februari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. In dit soort zaken is de werknemer altijd in het nadeel. De werkgever heeft vaak juridische en medische experts en de werknemer vaak alleen de slechte rechtsbijstandsverzekering. Ook de medische wereld werkt alles behalve duidelijk zodra het op bewijs aankomt.
  Alleen wanneer de werknemer gelijk de werkgever aansprakelijk stelt via de rechter, bouwt hij een dossier op, dat later als bewijsmateriaal kan dienen. In dit geval wordt de werkgever beter beschermt dan de werknemer. Het recht zit dan ook vaak bij diegene die het meeste geld kan spenderen aan de rechtszaak.

 2. Wat het aantoonbaar te zwaar tillen o.a. volgens de NIOSH methode?
  In dat geval lijkt er een relatie.
  Kwam fysiek zwaar tillen voor in de RI&E en wat waren de maatregelen in het Pla bvan aanpak? Was is het beleid van die organisatie de uitkomst van de RIE te vinden? E.e.a. geeft aan hoe de organisatie over zorgplicht denk.

 3. @Ron, waarom heeft een werknemer alleen een (slechte) rechtsbijstandverzekering? Denk je dat de werkgever die juridische en medische expert gratis krijgt?

 4. Bert Hankin op

  Hoe zit het met de veiligheid e.a. arbeidsomstandigheden van de werknemer bij het uitoefenen van zijn functie. Is de arbeidsinspectie geraadpleegd? Hij heeft twee keer majeure problemen ondervonden bij het uitoefenen van zijn dagelijkse werk. Bedrijfsartsen zijn inderdaad vaak partijdig want zij worden betaald door hun opdrachtgever en die is ….juist de werkgever.l