Werknemer bepaalt opname stuwmeer vakantiedagen

0

Een werkneemster wil haar 1000 uren aan verlof die ze nog heeft staan, opnemen voorafgaand aan haar pensioen. De werknemer wil dat ze de uren nog voor 2010 opmaakt. Als ze de kwestie voorleggen aan de rechter, oordeelt die dat de werkgever geen gewichtige reden heeft om niet aan het verzoek van de werkneemster te voldoen.

De situatie

Een 60-jarige verzorgende heeft een stuwmeer van circa 1000 uren die ze graag in eens  wil opnemen, voorafgaand aan haar Flex-pensioen. Ze wil nog geen concrete datum noemen waarop ze met pensioen gaat maar dat laten afhangen van haar gezondheid. De werkgever vindt dat niet zo’n goed idee en wil dat ze ongeveer 8 maanden verlof opneemt voor 1 januari 2010. De werkgever komt nog met een paar alternatieven maar ze komen er niet uit. Ze besluiten om het geschil voor te leggen aan de kantonrechter.

Het oordeel

Uitgangspunt is het geschil is artikel 7:638 BW, waarin is geregeld dat de werkgever de tijdstippen van de vakantie vaststelt volgens de wensen van de werknemer. Alleen als er gewichtige redenen zijn, kan hiervan afgeweken worden.

De werkgever voert onder andere de capaciteitsplanning en de moeilijkheid om aan verzorgenden van het niveau van de werkneemster te komen aan als gewichtige redenen. Op dit moment worden uitzendkrachten ingezet als er capaciteitsproblemen zijn. Er is niet gebleken dat dat tot onoverkomelijke problemen leidt. De kantonrechter oordeelt dat er aldus geen gewichtige redenen zijn. Belangrijke is daarbij dat het in een keer opnemen van de verlofdagen geen wezenlijk andere situatie is dan het geval waarin een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt met een opzegtermijn. De kantonrechter bepaalt dat het de werkneemster vrij staat om het tegoed op een door haar gewenst moment op te nemen, tenzij er gewichtige redenen zijn.

Artikel 7:638 lid 2 BW

In principe stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast naar de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Als de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, moet de werkgever schriftelijk de gewichtige redenen aangeven, anders is de vakantie vastgesteld zoals de werknemer dat aangaf.

Bron: LJN BJ3050
Rechtbank Den Haag
Procedure: eerste aanleg
Datum: 19 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.