Werking concurrentiebeding bij schadeplichtig ontslag werkgever

0

Werkgever beëindigd op dezelfde dag de contracten van twee collega’s: de
een per direct, de ander drie maanden later. Beide werknemers gaan bij de
concurrent werken. Zijn de werknemers in overtreding van hun
concurrentiebeding?

Twee werknemers zijn werkzaam bij werkgever in de functie van sportstudiomedewerker. De werkzaamheden van beide werknemers betreffen het geven van sportlessen en trainingen. In beide arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Dit beding bepaalt dat het werknemer op straffe van een dwangsom verboden is om gedurende de dienstbetrekking alsmede één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 20 kilometer van de plaats waar werkgever gevestigd is in een soortgelijke functie werkzaam te zijn. Het verbod vervalt indien werkgever het dienstverband onrechtmatig beëindigt.

Op 20 december 2007 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer 1 met onmiddellijke ingang beëindigd. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer 2 door opzegging met ingang van 1 maart 2008 beëindigd. Beide werknemers zijn vervolgens bij Wellness Centrum Zwolle B.V. in dienst getreden.

In kort geding vordert werkgever van zowel de werknemers als Wellness nakoming van het concurrentiebeding. Ten aanzien van de vordering op Wellness voert werkgever aan dat Wellness onrechtmatig handelt omdat zij welbewust gebruik maakt van de overtreding van het concurrentiebeding door beide werknemers binnen haar sportschool werkzaam te laten zijn.

Uitspraak

De voorzieningenrechter overweegt dat werkgever geen rechten aan het concurrentiebeding kan ontlenen indien zij wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, schadeplichtig is. De voorzieningenrechter oordeelt dat de werkgever de dringende reden van het ontslag onvoldoende heeft kunnen onderbouwen, er is dus sprake van een schadeplichtig ontslag. De werkgever kan hierdoor geen rechten aan het concurrentiebeding ontlenen. Werknemer 1 is niet aan het concurrentiebeding gebonden.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van werknemer 2 dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat haar belang bij naleving van het overeengekomen concurrentiebeding voldoende gewicht toekomt zodat het belang van werknemer, te weten het recht van vrije arbeidskeuze, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor dient te wijken. De voorzieningenrechter oordeelt dat werknemer 2 ook niet aan het concurrentiebeding is gebonden.

Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter beide werknemers niet gebonden zijn aan het concurrentiebeding is er van onrechtmatig handelen van Wellness ook geen sprake. Daarnaast overweegt de voorzieningenrechter dat in het algemeen het in dienst nemen van een werknemer die gebonden is aan een concurrentiebeding, niet zonder meer onrechtmatig te achten is richting de voormalige werkgever.

Bron: LJN BD3134

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.