Werkgeversaansprakelijkheid bij ongeval op het werk

0

Een beheerder van een fietsenstalling raakt tijdens zijn werk gewond omdat hij achter een wanbetaler aan rent. Zijn werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt, omdat die niet de opdracht heeft gekregen om betaling af te dwingen.

 

De situatie

Een beheerder van een fietsenstalling raakt in juli 2011 gewond tijdens zijn werk. Als hij een sprintje trekt achter een niet betalende klant aan, valt hij en breekt hij zijn schouder. Hij is daardoor een lange tijd arbeidsongeschikt. De klant probeerde weg te komen zonder de 25 euro te betalen die hij verschuldigd was voor het stallen van zijn fiets. Die had drie weken in de stalling gestaan.
De werknemers van de stalling worden geïnstrueerd over hoe om te gaan met niet-betalende klanten onder andere in het werkoverleg en tijdens de een-op-eenbegeleiding. Ze hoeven nooit zaken af te dwingen en mogen klanten eventueel staande houden. Maar het is niet de bedoeling dat dat met fysieke middelen gebeurt.

De vordering

De werkgever en werknemer vragen de rechter om te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt door het ongeval. Met die uitspraak willen ze dan terug naar de onderhandelingstafel.

Het standpunt van de werknemer
De werknemer stelt dat het ongeval hem is overkomen tijdens het werk en dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij daardoor lijdt. Hij heeft de instructie gekregen om de fietsen in de stalling te houden als er niet wordt betaald.

Het standpunt van de werkgever
De werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is. Als werkgever heeft hij zorgvuldig gehandeld en voldoende instructie gegeven. De werknemer heeft nooit de instructie gekregen om betaling af te dwingen en er was dus geen noodzaak om achter de klant aan te rennen.

Het oordeel

De rechter stelt vast dat het ongeval is gebeurd tijdens het werk en vindt het begrijpelijk dat de werknemer achter een jongen aan is gerend die probeerde te ontsnappen zonder de 25 euro stallingsgeld te betalen. Zeker omdat het de hoofdregel is dat de fiets niet meegegeven mag worden als het stallingsgeld niet is betaald. De rechter oordeelt dat dit duidelijk geen huis-tuin-en- keukenongeval is.
De rechter concludeert dat de werkgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW omdat er weliswaar geen instructie was om de wanbetalers te laten lopen, maar het wel de bedoeling was om klanten te laten betalen en anders de fiets niet mee te geven.

LJN BY 4099
Kantonrechter Groningen
Eerste aanleg
Aansprakelijkheid werkgever ongeval
11 oktober 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.