‘Werkgevers: werk samen bij scholing’

0

Werkgevers zouden (regionaal) samen moeten werken om hun scholingsvraag op elkaar af te stemmen. Voor de totstandkoming van aanbod van scholing is de omvang van de vraag namelijk van groot belang. Alleen de heel grote werkgevers kunnen zelfstandig scholing regelen.

Dat staat in het SER-advies Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt.

Scholingsvraag bundelen

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) is voor een fysiek cursusaanbod een lokale/ regionale minimumvraag nodig, en voor afstandsonderwijs een landelijke. ‘De omvang van de vraag bepaalt of het voor instellingen rendabel is om een cursus of opleiding te ontwikkelen. De vraag bepaalt tevens hoe cursussen en opleidingen worden aangeboden. Maatwerk vraagt voldoende deelnemers met eenzelfde achtergrond; ‘losse’ deelnemers zullen moeten inschrijven op een ‘algemene’ cursus.’

Doorvertaling

Ook de doorvertaling van de vraag naar de onderwijsaanbieders is een vraagstuk, volgens de SER. ‘Hiervoor is nodig dat bedrijven zicht hebben op hun eigen werkwijze, hun toekomstige positie en op het aanbod aan postinitiële scholing. Een bekend probleem hierbij is dat de (economische) omgeving waarin bedrijven functioneren grillig is, waardoor ook de specifieke behoefte aan scholing een grillig verloop kent en lastig voorspelbaar is.’
Zeker voor kleine(re) bedrijven zal zowel de doorvertaling als het organiseren van voldoende deelnemers problemen met zich brengen. Om toch een beetje maatwerk te krijgen, kan samenwerking met collega-bedrijven (op het gebied van postinitiële scholing) een uitkomst bieden. Voor veel bedrijven zal het aantrekkelijker zijn aan te sluiten bij initiatieven van brancheorganisaties of O&O-fondsen.

Opleiding belangrijk

Volgens het SER-rapport hebben de voortgaande globalisering in combinatie met technologische ontwikkelingen ingrijpende consequenties voor werk. Het gevraagde opleidingsniveau neemt toe (upgrading) en sectoren worden steeds kennisintensiever. Daarnaast veroudert kennis snel: werkenden zullen zich veel meer dan in het verleden moeten blijven scholen om hun functie of beroep goed te kunnen blijven uitoefenen en om nieuw vereiste vaardigheden aan te leren. Door al deze ontwikkelingen worden bijscholing, opscholing en omscholing steeds belangrijker.
Tegelijkertijd groeit het aandeel van groepen op de arbeidsmarkt met een relatief beperkte scholingsdeelname zoals ouderen, flexwerkers en zzp’ers. De relatief beperkte scholingsdeelname van deze groepen kan leiden tot onderinvesteringen in scholing. Dat laatste is niet alleen nadelig voor de betrokken individuen, maar ook voor bedrijven en de samenleving als geheel.

Rapport

In het rapport staan onder meer aanbevelingen over scholing aan ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers, zzp’ers en werkzoekenden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.