Werkgever weigert studiekosten te betalen

1

Achterstallige rekeningen voor studiekosten die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog niet door de werkgever zijn voldaan aan het opleidingsinstituut, vallen niet onder de afgesproken finale kwijting.

 

De situatie

Een werknemer komt in dienst bij een accountantskantoor. Bij zijn indiensttreding wordt afgesproken dat de werkgever zijn studieschuld overneemt, en de kosten van het voorzetten van zijn opleiding bij hetzelfde instituut betaalt.
In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer verplicht is om op verzoek van de werkgever regelmatig bijscholingscursussen te volgen. De kosten daarvan betaalt de werkgever. Het studiekostenbeding bepaalt verder nog dat de werknemer alle studiekosten moet terugbetalen als hij tijdens, of binnen in een jaar na afronding van de opleiding of cursus op eigen initiatief ontslag neemt of om dringende redenen wordt ontslagen.
De arbeidsrelatie eindigt per 31 december 2010 door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daarin staat dat het ontslag plaatsvindt op initiatief van de werkgever, dat er geen dringende reden voor het ontslag was en dat de reeds door de werkgever betaalde studiekosten niet hoeven worden terugbetaald. Tot slot verlenen de partijen elkaar finale kwijting.
Over de studiekosten en de finale kwijting ontstaat een conflict. Een aantal rekeningen van het opleidingsinstituut is niet betaald door de werkgever. De werknemer krijgt aanmaningen en spreekt de werkgever aan. Maar die wil niet betalen.

De vordering
De werknemer stapt naar de rechter. Hij wil dat de werkgever alsnog de openstaande rekeningen betaalt. Het gaat om een bedrag van 3.850 euro. Met de bijkomende kosten zoals rente en incassokosten, gaat het in totaal om bijna 5.000 euro. De werknemer stelt dat hij geen studiekosten hoefde terug te betalen omdat het ontslag op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden.

Het verweer
De werkgever doet een beroep op de finale kwijting. Daardoor zijn de partijen na 31 december 2010 over en weer niets meer aan elkaar verschuldigd. Als de werknemer had gewild dat de niet-betaalde facturen niet onder de finale kwijting zouden vallen, dan had hij dat ter sprake moeten brengen in de onderhandelingen.

Het oordeel
De rechter oordeelt dat de openstaande facturen niet onder de finale kwijting vallen en veroordeelt de werkgever tot het alsnog betalen van de openstaande bedragen. De afrekening ging altijd buiten de werknemer; de facturen gingen rechtstreeks naar het bedrijf dat ze ook rechtstreeks aan het opleidingsinstituut betaalde.
De werkgever  en  niet de werknemer  had de openstaande facturen ter sprake moeten brengen in de besprekingen over de beëindigingsovereenkomst. Dat de werknemer op de hoogte was van de openstaande facturen doet daar niet aan af.  De werkgever moet alle kosten van die de werknemer heeft gevorderd betalen.

LJN BV8481
Rechtbank Haarlem
Studiekosten terugbetalen
Eerste aanleg
9 maart 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Een wijs besluit van de rechter. Eigen schandelijk dat de werkgever deze kosten voor rekening van de werknemer wilde afdoen.