Werkgever vergist zich in einddatum contract

0

Een werkgever die zich vergist in de einddatum van een tijdelijk contract zit vast aan de stilzwijgende verlenging van het contract.

 

De situatie

Een werknemer bij een uitzendbureau heeft een contract van een halfjaar, dat afloopt op 11 maart 2012. Voor die tijd is er niet gesproken over voortzetting of verlenging. Op 12 maart komt de werknemer gewoon op het werk en rond drie uur ’ s middags krijgt hij een brief uitgereikt, gedateerd 9 maart, waarin staat dat zijn contract niet verlengd wordt en eindigt op 12 maart, wat dan meteen zijn laatste werkdag is.

De vordering

De werknemer is van mening dat zijn contract stilzwijgend is voortgezet met ingang van 12 maart en vordert in een kort geding loonbetaling en wedertewerkstelling. De werkgever moet van de kantonrechter het loon doorbetalen. De kantonrechter wijst het verzoek om wedertewerkstelling af en ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2012. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel in hoger beroep

Het hof stelt vast dat het in hoger beroep alleen nog gaat om de vordering tot loondoorbetaling van tweeënhalf maandsalaris.
De vraag in dit geschil is of de werknemer mocht aannemen dat zijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd voortgezet. Ja, zegt het hof. De werkgever heeft de man gewoon laten werken op de dag nadat zijn contract was afgelopen. Dat dit was gebaseerd op een vergissing in de einddatum van het contract is een fout voor rekening en risico van de werkgever.

Werkgever hoeft einde contract niet te bevestigen
De werkgever voert aan dat hij de werknemer niet hoefde te melden dat zijn contract niet werd verlengd. Dat klopt, zegt het hof, maar dan had de werkgever de man ook niet meer moeten toelaten tot het werk. De rol van de werknemer laat het hof expliciet geheel buiten beschouwing. Dat de werknemer gezien zijn achtergrond had moeten weten dat zijn contract afliep en zelf ook niet heeft geïnformeerd bij de werkgever over zijn toekomst, wordt niet meegewogen.
Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

LJN BY1764 en JAR 2012/312
Hof Den Bosch
Stilzwijgende verlenging
Hoger beroep
23 november 2012


Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.