Werkgever schendt privacy door inzien e-mails

0

Je mag als werkgever niet zomaar de gewiste bestanden op de laptop van een werknemer die ontslag heeft genomen terughalen en bekijken. Daar moet eerst een heel goede reden voor zijn.

De situatie
Een jobcoach neemt in 2013 ontslag. Hij levert de zakelijke laptop schoongewist in. Kort na ontslag wordt hij door de werkgever aangesproken op schending van het geheimhoudingsbeding. Volgens dat beding was hij verplicht alles geheim te houden wat hij over het bedrijf en de cliënten in zijn dienstverband te weten was gekomen.

Op elke overtreding van deze geheimhoudingsplicht stond 2.500 euro boete. De werkgever heeft in ieder geval vier e-mails gevonden die de werknemer heeft doorgestuurd aan zijn leidinggevende bij de nieuwe werkgever. De werkgever stapt naar de rechter om 10.000 euro aan boetes te vorderen.

Bij de rechter
De kantonrechter wijst de vorderingen van de werkgever af. De werkgever heeft het recht op privacy van de werknemer geschonden. De werkgever had geen gerechtvaardigde verdenking die hem het recht gaf om de gewiste bestanden op de laptop te bekijken. De werkgever legt zich niet neer bij deze uitspraak en gaat in hoger beroep.

Het oordeel
Maar ook in hoger beroep vangt de werkgever bot.De werkgever mag e-mailberichten van werknemers pas controleren als de werknemer weet dat dat kan gebeuren. Alleen in bijzondere omstandigheden kan dat ook zonder dat de werknemer van die mogelijkheid wist. Maar dan moet er wel een gerechtvaardigd doel zijn en moet het middel voldoen aan de eisen van proportionaliteit.

Werknemer was al uit dienst
De berichten zijn volgens de werkgever gevonden tijdens een standaardcontrole door de systeembeheerder. Volgens het hof is er dan nog steeds sprake van het controleren en inzien van e-mailberichten van de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer de laptop gereinigd ingeleverd en daarmee heeft hij zijn werkgever juist niet de vrijheid gegeven om over de bestanden te beschikken.

Hij hoefde er dan ook geen rekening meer mee te houden dat zijn bestanden nog zouden worden gecontroleerd en heeft dus al helemaal geen toestemming gegeven voor het bekijken van die bestanden. De werkgever had al met al geen aanleiding en geen recht om de gewiste e-mails te bekijken.Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:GHARL:2014:4043. Datum uitspraak: 20 mei 2014

Lees ook:
Werkgever gebruikt gewiste bestanden werknemer in rechtszaak en Werkgever mag bestanden op laptop werknemer inzien

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.