Werkgever probeert van werknemer af te komen na 4e arbeidsovereenkomst

0

Een werkgever die door onzorgvuldigheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met een werknemer, probeert via een ontbindingsprocedure van de man af te komen. De rechter vindt dat de werkgever argumenten zoekt en weigert te ontbinden.

 

De situatie

Een beveiligingsbeambte komt op 5 september 2009 in dienst op een half jaar contract. De werkgever maakt per 5 maart 2010 een arbeidsovereenkomst op voor een jaar, maar bespreekt die overeenkomst niet op tijd met de werknemer. Die heeft die overeenkomst nooit ondertekend.
Pas een jaar later, op 1 maart 2011, is een nieuwe arbeidsovereenkomst opgemaakt voor een jaar. De werknemer meent dat hij inmiddels in vaste dienst is. Zijn halfjaarcontract is tweemaal stilzwijgend verlengd. Het contract van 1 maart 2011 is daarmee het vierde contract. De werkgever denkt daar anders over, die is in de veronderstelling dat de laatste overeenkomst pas de derde overeenkomst is.

De vordering

De werkgever dient een ontbindingsverzoek in omdat de werknemer niet goed functioneert en overlegt een lijst met incidenten.

Het oordeel

De rechter laat zich niet bedotten door de lijst van incidenten en maakt korte metten met een aantal ervan. Die zijn niet goed onderbouwd, of niet zo ernstig. De werkgever heeft de beveiliger nooit officieel gewaarschuwd voor de incidenten. En dan kunnen er niet nu opeens, in een ontbindingsprocedure, wel vergaande consequenties aan verbonden worden.
De rechter concludeert dat er geen sprake van verwijtbaar gedrag of ernstige tekortkomingen die een ontbinding rechtvaardigen.

Relatie door procedure verslechterd
Regelmatig oordeelt een rechter dat de feiten misschien niet een ontbinding rechtvaardigen maar dat de onderlinge verhoudingen door de ontbindingsprocedure zelf ernstig zijn verstoord en ontbindt dan alsnog de arbeidsovereenkomst. Maar in dit geval doet de rechter dat expliciet niet. De beveiliger functioneerde tijdens zijn tijdelijke contracten blijkbaar goed want hij heeft meerdere tijdelijke contracten aangeboden gekregen. Pas nu de werknemer tegen de bedoeling van de werkgever in vaste dienst is gekomen, wordt  naar mening van de rechter  naar argumenten voor ontbinding gezocht.
De rechter ziet dat de werknemer naar eerdere opmerkingen heeft geluisterd en zijn gedrag heeft verbeterd. De rechter gaat er daarom van uit dat hij als gewaarschuwd mens extra goed zijn best zal doen. De man wil ook heel graag zijn baan behouden. Gezien het feit dat hij in zijn functie zelfstandig, op locatie werkt en dus weinig met zijn werkgever van doen zal hebben, ziet de rechter niet al te veel belemmeringen voor de voortzetting van de arbeidsrelatie.

LJN BW3366
Kantonrechter Almelo
Keten van arbeidsovereenkomsten
Eerste aanleg
12 april 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.