Werkgever moet keuze voor alternatieve geneeswijze respecteren

0

Een werknemer mag kiezen voor een alternatieve geneeswijze. Als hij daardoor zijn herstel belemmert, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Maar meestal is dat lastig te beoordelen.

 

De situatie

Een 54-jarige buschauffeur heeft diabetes. Naar aanleiding van de laatste verplichte vijfjaarlijkse keuring wordt hij ziek gemeld door de bedrijfsarts. Die voorziet volledige terugkeer op het werk na twee maanden adequate therapie. De bedrijfsarts bedoelt hiermee een behandeling met insuline. Maar de werknemer kiest voor een andere behandeling van tabletten, kruiden en fitness. De bedrijfsarts meldt aan de werkgever dat hij er niet van overtuigd is dat dit een adequate therapie is. Ook een gesprek met de huisarts en documentatie over de behandeling kunnen de bedrijfsarts niet overtuigen. De werkgever besluit daarop het loon stop te zetten omdat de werknemer zijn herstel belemmert (art. 7:629 lid3 BW).

UWV-rapport
Uit een deskundigenoordeel van het UWV blijkt dat de verzekeringsarts het niet eens is met de bedrijfsarts. Het rapport vermeldt ook dat de werkgever zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt. Het blijkt dat de werknemer best aangepast werk kan doen en dat hij zich daar ook voor beschikbaar heeft gehouden. Ook het plan van aanpak en een probleemanalyse ontbreken.
Kort daarop meldt de huisarts aan de bedrijfsarts dat de bloedwaarden van de werknemer spectaculair zijn verbeterd en dat de insulinebehandeling niet meer nodig is. Maar de werkgever handhaaft de loonmaatregel.

De vordering

De werknemer spant een kort geding aan om de werkgever te dwingen zijn loon te betalen.

Het oordeel

De rechter is er vrij kort over. Werknemers hebben een grote keuzevrijheid voor een genezingswijze. Die vrijheid komt voort uit het EVRM en de Grondwet. In de relatie tussen werkgever en werknemer moet een vraagstuk over een beroep op die vrijheid beoordeeld worden door middel van een belangenafweging.
In dit geval is duidelijk dat de verzekeringsarts het niet eens is met de bedrijfsarts en bovendien heeft de huisarts een spectaculaire verbetering in de medische situatie van de werknemer vastgesteld. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet in strijd heeft gehandeld met de verplichting die hij heeft om zich in te zetten voor zijn herstel. De werkgever moet het loon betalen.

LJN BX5906
Kantonrechter Amsterdam
Belemmering genezingsproces
Eerste aanleg
28 augustus 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.