Werkgever moet altijd arbeid- en rusttijden bijhouden

0

Ook voor werknemers die veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hebben, zoals bij HNW, moet de werkgever toch vakantiedagen en werk- en rusttijden op een of andere manier registreren. Die verantwoordelijkheid uit de Arbeidstijdenwet vervalt niet als de registratie wordt neergelegd bij de werknemer.

 

De situatie

De aanloop naar deze rechtszaak ligt in een arbeidsconflict tussen een schaapherder en de stichting die de kudde beheert. Na mediation besluiten de partijen om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ze zijn nog in onderhandeling daarover als de schaapherder voor zichzelf een spetterend afscheid organiseert. Hij neemt de kudde mee uit het weiland waar de schapen normaal staan en loopt met hen, gekleed in een Schotse klederdracht, een afscheidstocht door het dorp, begeleid door een doedelzakspeler. Het bestuur van de stichting is daar niet over te spreken en ontslaat de herder op staande voet. In deze rechtszaak spelen meerdere interessante thema’ s: is het meenemen van de kudde zonder toestemming reden voor ontslag op staande voet? Daarnaast komen de plichten van een werkgever bij ‘ vrije werknemers’ aan de orde.

De vordering

De schaapherder vindt dat zijn werkgever geen objectief dringende reden had voor het ontslag en stapt naar de rechter. Hij vordert bij elkaar ruim 45.000 euro, onder meer bestaande uit loon over de laatste paar dagen van zijn contract, 64,5 niet-genoten vakantiedagen ter waarde van ruim 7.000 euro en 1622,98 overuren ter waarde van ruim 33.000 euro.

Het oordeel

De kantonrechter is het met de herder eens dat er geen objectief dringende reden voor het ontslag was. Uiteraard had de herder de kudde niet zonder toestemming mee mogen nemen, maar omdat er geen schade is voor de werkgever is dat geen reden voor ontslag. De tocht door het dorp heeft juist tot veel positieve publiciteit voor de schaapskudde geleid. De werkgever heeft daarna zelf voor negatieve publiciteit gezorgd door aangifte van diefstal te doen. Ook het feit dat de werknemer zich tijdens de tocht in het geheel niet negatief heeft uitgelaten over de werkgever neemt de rechter mee in zijn overweging.

Plichten werkgever bij registratie vakantie- en overuren

De werkgever heeft geen administratie bijgehouden van de vakantiedagen en heeft ook geen inzicht in de dagen die de herder heeft opgenomen. De werkgever had die verantwoordelijkheid in de arbeidsovereenkomst bij de werknemer neergelegd. Maar het feit dat de werkgever de verantwoordelijkheid voor de controle op de werkuren en voor werkbrieven en beweidingsuren bij de werknemer neerlegt, heft de wettelijke verantwoordelijkheid uit de Arbeidstijdenwet van de werkgever niet op. De werkgever moet een deugdelijke administratie van de werk- en rusttijden bijhouden en op grond van art. 7:641 lid 2 BW een administratie van vakantie-uren.
De niet-genoten vakantie-uren moet de werkgever in ieder geval alsnog vergoeden. Voor de overwerkuren moet de werknemer bewijs leveren dat de werkgever destijds toestemming heeft gegeven. De rechter stelt nu wel vast dat het voor rekening en risico van de werkgever komt dat die geen administratie heeft bijgehouden.

LJN BV5144
Rechtbank Middelburg
Eerste aanleg
Plichten ATW
9 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.