Werkgever moet 13e maand betalen ondanks dreigend faillissement

0

Een dertiende maand die onafhankelijk is van het bedrijfsresultaat is een deel van het vaste loon en moet gewoon worden uitbetaald, ondanks de financiële moeilijkheden waarin het bedrijf verkeert. Loonsverlaging mag alleen met zeer grote terughoudendheid worden toegepast.

 

De situatie

Een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert, vraagt eind september 2010 bij het UWV voor een aantal medewerkers een ontslagvergunning aan. Deze medewerkers zijn vanaf die tijd vrijgesteld van werk. De werkgever vraagt de werknemer in kwestie in november haar leaseauto in te leveren. Dat doet ze onder protest. In december laat de werkgever alle medewerkers weten dat de dertiende maand, op advies van de accountant, niet wordt uitbetaald.
De arbeidsovereenkomst van de werkneemster bevat een eenzijdig wijzigingsbeding met verwijzing naar art. 7:613 BW en in de leaseregeling is opgenomen dat de werkgever die regeling mag wijzigen.

Bij de kantonrechter

De werkneemster vordert bij de kantonrechter met succes compensatie voor het gemis van haar leaseauto van 16 november 2010 tot 18 februari 2011 en de onmiddellijke terbeschikkingstelling van een leaseauto op straffe van een dwangsom, of een vergoeding van € 420,54 per maand ter compensatie. Tot slot vordert ze de uitbetaling van de dertiende maand (€ 1.654) over 2010. Ze stelt dat de leaseauto een secundaire arbeidsvoorwaarde is en de dertiende maand een vaste looncomponent.

Het oordeel in hoger beroep

Het hof sluit zich grotendeels aan bij het vonnis van de kantonrechter.

Compensatie voor leaseauto

Het hof oordeelt dat het ter beschikking stellen van de leaseauto een beloning in natura is omdat de aanspraak in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, privégebruik toegestaan is en de werkgever alle kosten van de auto betaalt. Voor het wijzigen van deze arbeidsvoorwaarde moet de werkgever een zwaarwegend belang hebben. Dat belang heeft de werkgever aannemelijk gemaakt, maar het is niet zo zwaarwegend dat hij geen rekening hoefde te houden met het belang van de werkneemster. Het risico van het kunnen verrichten van arbeid ligt in dit geval bij de werkgever. En die had een compensatie kunnen aanbieden die geleidelijk werd afgebouwd. De werkneemster heeft, naar het oordeel van het hof, recht op een schadevergoeding. Het alsnog ter beschikking stellen van een leaseauto zo kort voor het einde van de overeenkomst vindt het hof niet nodig. Maar omdat dit wel al is gebeurd, laat het hof het vonnis van de kantonrechter in stand.

13e maand is loon, dus ook uitbetalen

De dertiende maand is niet afhankelijk gesteld van de bedrijfsresultaten en is daarom een onderdeel van het vaste loon. Het is een loonaanspraak die door het jaar heen geleidelijk aan wordt opgebouwd. Het hof overweegt dat de werkgever eerder had kunnen melden dat uitbetaling voor problemen zou zorgen. Dat hij dat pas in december deed, getuigt niet van goed werkgeverschap. De werkgever heeft zich in deze kwestie de belangen van de werkneemster niet genoeg aangetrokken, zegt het hof. Daarbij geldt dat het naar beneden bijstellen van het loon door een werkgever altijd zeer terughoudend moet gebeuren. Al met al vindt het hof de actie van de werkgever wel begrijpelijk maar niet geoorloofd. Het hof laat het hele vonnis van de kantonrechter in stand.

LJN BV0736
Hoger beroep
Loonbegrip bonus en leaseauto
Hof Den Bosch
27 december 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.