Werkgever mag zwijgen over gunstiger regeling voor andere werknemers

0

Een werkgever die een kleine groep werknemers een gunstiger regeling aanbiedt bij pensioen, hoeft de andere werknemers daar niet over te informeren.

Het ging om ongelijke behandeling van ongelijke gevallen.

De situatie

Een werkneemster maakt gebruik van een bedrijfsregeling (OBU) om op 60-jarige leeftijd het dienstverband te beëindigen en een overbruggingsuitkering te ontvangen. De werkgever heeft in dezelfde periode als waarin de werkneemster de beslissing nam om van de OBU gebruik te maken, een aantal collega’s een gunstiger regeling heeft aangeboden. Die wilden namelijk niet zonder meer van de OBU-regeling gebruikmaken. De werkneemster maakt bij de rechter aanspraak op dezelfde regeling.

Het oordeel

De vraag is of de werkgever zich in strijd met het goed werkgeverschap heeft gedragen door de werkneemster niet dezelfde, gunstigere regeling te bieden die collega’s in dezelfde periode werd aangeboden. Er is niet gebleken dat de werkneemster haar beslissing niet in vrijheid genomen heeft. Ook is niet gebleken dat de werkgever haar onjuist of niet volledig heeft geïnformeerd over de OBU-regeling en de consequenties daarvan. Volgens de kantonrechter is de werkgever niet verplicht om werknemers die uit eigen beweging deelnemen aan de regeling te informeren over haar bereidheid extra voorzieningen te treffen om twijfelende werknemers alsnog over te halen. Het verstrekken van die informatie zou mogelijk in strijd zijn met de belangen en de vrijheid van handelen van de werkgever, en de privacy van de andere werknemers schenden. De kantonrechter stelt vast dat er sprake was van ongelijke behandeling maar niet van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. De vordering van de werkneemster wijst de kantonrechter dan ook af.

LJN BM2253
Kantonrechter Amsterdam
Gelijke behandeling
Eerste aanleg
03 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.