Werkgever mag zich niet bedenken over tijdelijk contract

0

Een werkgever meldt in het bijzijn van een aantal medewerkers dat alle tijdelijke contracten worden verlengd.

 

De situatie

De medewerkster in deze kwestie heeft een tijdelijk contract tot 15 mei 2012 en stemt in met de verlenging. Over de pensioenvoorziening, de reiskostenvergoeding en het salaris wordt nog onderhandeld. Op 19 maart meldt de werkneemster zich ziek en op 9 mei laat de werkgever per brief weten dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd en dus van rechtswege zal eindigen op 15 mei 2012. Daar is de werkneemster het niet mee eens.

De vordering

De werkneemster vordert in een kort geding betaling van een gefixeerde schadevergoeding (art. 7:677 BW). Dat wil zeggen dat ze een bedrag eist dat gelijk is aan het loon dat ze nog had gekregen als de overeenkomst op de juiste manier was opgezegd.

Het oordeel

De rechter concludeert dat de partijen het eens waren over de verlenging van het contract. De werkgever heeft niet ontkend dat hij heeft gezegd dat alle contracten zouden worden verlengd. Er zijn ook twee verklaringen van collega’ s die die belofte bevestigen. De werkgever stelt alleen dat er wel een voorbehoud was in verband met de verplaatsing van de vestiging. Verder hadden ze nog geen overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Op de zitting blijkt dat ze het wel eens waren geworden waren over de pensioenvoorziening, de reiskosten en de overplaatsing naar de nieuwe vestiging. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst is voortgezet voor de periode van een jaar (art. 7:668 BW).

Tussentijdse opzegmogelijkheid beperkt de kosten
Doordat er een tussentijdse opzegmogelijkheid was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, bleven de kosten van dit akkefietje voor de werkgever beperkt tot anderhalf maandsalaris. Door de tussentijdse opzegmogelijkheid had de arbeidsovereenkomst bij een correcte opzegging op 30 juni 2012 kunnen eindigen. En op basis van die datum is de gefixeerde schadevergoeding berekend. Zonder de tussentijdse opzegmogelijkheid was de werkgever een jaarsalaris kwijt geweest.

LJN BX5429
Kantonrechter Utrecht
Verlenging tijdelijk contact
Kort geding
22 augustus 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.