Werkgever mag bestanden op laptop werknemer inzien

0

Een werkgever mag van de rechter de gegevens op de in beslag genomen laptop van een (ex-)werknemer bekijken. Omdat er al redelijk wat bewijs is van het vermoeden van onrechtmatige concurrentie, is het geen ‘fishing -expedition’.

De situatie

Een organisatie-adviseur is in dienst van IMN. Hij heeft ook een eigen onderneming en heeft daarom een non-concurrentiebeding getekend.
IMN is ook bestuurder van een stichting die zich bezig houdt met het verbeteren van projectmatig werken binnen gemeenten. De gemeenten zijn in een stuurgroep van de stichting vertegenwoordigd. Ook de werknemer maakte deel uit van die stuurgroep.
Eind mei 2006 stappen alle leden van de stuurgroep op. Ze laten weten bezig te zijn met een nieuw, alternatief netwerk voor projectmatig werken. En een dag later neemt de organisatie-adviseur ontslag met een opzegtermijn van twee maanden.
De werkgever vermoedt een verband tussen deze twee gebeurtenissen en stelt een onderzoek in. De werknemer wordt op non-actief gesteld en gevraagd zijn bedrijfslaptop in te leveren. Als blijkt dat vrijwel alle bestanden van de laptop zijn gewist, laat de werkgever een extern onderzoek doen naar de verwijderd bestanden.
Daaruit komt nogal wat naar voren. Onder andere een mailwisseling met een advocaat waarin de werknemer advies vraagt over het gebruikmaken van contactgegevens van de  leden het netwerk, over zijn concurrentiebeding en over een conceptmail aan een aantal stuurgroepleden over de opzet en een stappenplan voor een alternatief netwerk. Ook is er een verzoek aan iemand om de informatie op zijn laptop geheel te wissen aangetroffen. Verder blijkt dat de werknemer mailwisselingen met relaties naar zijn privé-mail heeft doorgestuurd.
De werkgever heeft vervolgens met toestemming van de rechtbank beslag laten leggen op een aantal documenten en digitale gegevens. Die zijn in gerechtelijke bewaring gegeven en de werkgever verzoekt nu de rechtbank om toestemming om die gegevens in te zien.
De werknemer is intussen op staande voet ontslagen

Het verweer

De werknemer verzet zich tegen de inzage. Hij heeft afgezien van deelname aan het nieuwe alternatief omdat hij zich realiseerde dat het in strijd zou zijn met zijn arbeidsovereenkomst. Hij heeft dus geen wanprestatie geleverd of in strijd met zijn contract gehandeld. Hij vindt ook dat er sprake is van ‘fishing’ omdat de omschrijving van gegevens waar inzage van wordt gevraagd, te algemeen is.

Het oordeel

De werkgever heeft genoeg reden voor de inzage, vindt de rechter. De werknemer heeft vlak voor het einde van zijn dienstverband een groot aantal e-mails met relaties doorgestuurd naar zijn privé-mail en vrijwel alle informatie van zijn laptop verwijderd. Alleen het feit dat de gevonden mail aan de leden van de stuurgroep slechts een concept was en niet is verstuurd, doet daar niet aan af.
De werkgever heeft ook de bescheiden die hij wil inzien voldoende duidelijk omschreven. Er is ook geen sprake van een ‘fishing-expedition’ omdat de werkgever de schending van de arbeidsovereenkomst voldoende heeft onderbouwd met het al aanwezig bewijsmateriaal. Er is ook geen inbreuk op het eigendomsrecht omdat het om stukken met betrekking tot het werk gaat en omdat de werknemer de kans heeft gekregen om een schifting aan te brengen tussen werk- en privéstukken. Dat aanbod heeft hij afgeslagen.

Artikel 843a Rv

De vordering tot inzage is gebaseerd op artikel 843a Rechtsvordering. Dit artikel stelt drie voorwaarden voor inzage in de gegevens: (1) degene die inzage vordert, moet een rechtmatig belang bij de inzage hebben, (2) het moet gaan om duidelijk bepaalde stukken en (3) de vordering komt voort uit een rechtsbetrekking waarin de eiser partij is. Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, kan degene die wordt aangesproken zich nog tegen de inzage verzetten met een gewichtige reden of als een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder afgifte van de gevraagde stukken kan worden gewaarborgd.

LJN BO3926
Kantonrechter Arnhem
Inzage gegevens laptop
Kort geding
26 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.