Werkgever krijgt geen inzage in medisch dossier

0

Een werkgever mag het medisch dossier van zijn werknemers niet inzien. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy zwaarder wegen dan het recht op een eerlijk proces. Een medisch dossier mag wel, via de rechter, door een onafhankelijke deskundige worden onderzocht.

 

De situatie

Een Franse werknemer heeft van 1951 tot 1990 voor de Franse onderneming Eternit gewerkt.  In 2005 blijkt dat hij onder andere longkanker heeft. Zijn zorgverzekeraar stuurt de voormalig werkgever vragenlijsten en stelt vervolgens vast dat de ziekte door het werk is ontstaan. Dit brengt mee dat de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de medische kosten en andere schade.

Naar de rechter

De werkgever stapt naar de Franse rechter die gaat over sociale zekerheidskwesties. Deze rechter oordeelt dat de zorgverzekeraar niet voldoende onderzoek heeft gedaan. De door de zorgverzekeraar geraadpleegde arts heeft zijn conclusie niet goed onderbouwd.

Hoger beroep

In hoger beroep krijgt de zorgverzekeraar echter gelijk van het hof van beroep; er hoefde  geen onderzoek plaats te vinden. Het was duidelijk dat de werknemer onbeschermd met asbest had gewerkt. De werkgever heeft alle bewijsstukken in kunnen zien.

In cassatie

Daarop gaat de werkgever naar de hoogste Franse rechter, het hof van cassatie. Die bevestigt het oordeel van het hof van beroep. Het hof van cassatie voegt daaraan toe dat de medische scanresultaten niet verstrekt hoefden te worden, maar alleen toegankelijk moesten zijn voor een deskundigenonderzoek.

Klacht bij EHRM

De werkgever dient een klacht in bij het EHRM. Hij vindt dat zijn recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in art. 6 EVRM, is geschonden. Hij stelt dat hij zich niet voldoende heeft kunnen verdedigen nu hij de medische rapportages niet mocht inzien.

Het oordeel van het EHRM

Het Hof in Straatsburg oordeelt dat het recht op een eerlijk proces niet is geschonden omdat het medisch beroepsgeheim zwaarder weegt dan het recht op inzage. Daarbij overweegt het Hof wel dat de werkgever de rechter kan verzoeken om een onafhankelijk deskundige onderzoek te laten doen naar het medisch dossier. Diens bevindingen moeten dan op een discrete wijze, met respect voor de privacy, in de zaak worden ingebracht. In deze zaak is dat ook zo gebeurd. De zorgverzekeraar heeft een arts aangezocht die niet voor de zorgverzekeraar werkzaam was en daarom voldoende onafhankelijk was. Daarmee heeft de zorgverzekeraar geen onevenredig procesvoordeel gehad.
Het Hof overweegt verder dat er veel procedures over dit soort zaken in Frankrijk worden gevoerd. De impact voor de werkgever is groot als er een beroepsziekte wordt vastgesteld omdat hij dan het kostenrisico draagt. Het recht op een eerlijk proces, en dus op goede verdediging en inzage in alle relevante stukken, moet worden gewaarborgd. Maar juist gelet op het bijzondere karakter van deze zaak over een beroepsziekte moeten er soms beperkingen worden gesteld.

EHRM 18 april 2012, 20041/10
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Inzage medisch dossier
Klachtprocedure
18 april 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.