Werkgever hoeft rooster niet aan te passen voor werknemer met beperking

0

Een werkgever die zorgvuldig ploegen heeft samengesteld en een bijpassend rooster voor hen heeft gemaakt, hoeft dat rooster niet aan te passen aan een werknemer met een beperking.

Dat zou, in dit concrete geval, een onevenredig zware belasting zijn voor de werkgever

De situatie

Een werknemer werkt sinds 2002 als ‘Ramp Agent’ bij een bedrijf op Schiphol dat zich bezig houdt met de afhandeling van vliegtuigen. Na een nierdonatie in 2002 blijkt de overgebleven nier van werknemer ziek te zijn. Op basis van zijn klachten mag de werknemer van de Arbodienst niet voor 11:00 uur beginnen met werken.

Sinds 2009 lopen de werkzaamheden van de werkgever sterk terug en er heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij het personeelsbestand is verkleind. Het werkrooster is aangepast en er zijn vaste teams samengesteld, waarbij rekening is gehouden met de leeftijd, de kwaliteit van de medewerkers en het feit dat mensen die in het verleden verdacht zijn geweest van diefstal niet in één team zitten. Vanwege deze vaste en weloverwogen samenstelling is het niet mogelijk dat medewerkers onderling wisselen van diensten.

Onder andere voor de medewerker in kwestie is er een speciaal rooster gemaakt. Toen dat toch niet efficiënt bleek te zijn, heeft de werkgever toegezegd op zoek te gaan naar werkzaamheden die bij zijn beperkingen pasten. Begin 2010 komt de werkgever tot de conclusie dat het niet lukt om een rooster te maken waarin rekening gehouden wordt met de beperkingen van werknemer.

De vordering

De werkgever verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een gewichtige reden.

Het verweer

De werknemer is het niet eens met de ontbinding. Hij voert aan dat hij al zeven jaar, met zijn beperkingen, naar volle tevredenheid werkt. Daarnaast hebben verschillende collega’s aangegeven dat zij diensten willen ruilen met hem.

Het oordeel

Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH) moet een werkgever de werkzaamheden voor een langdurig zieke werknemer aanpassen. Alleen als dat een onevenredige belasting van de werkgever betekent, is er reden voor een uitzondering. De kantonrechter oordeelt dat het aanpassen van het rooster voor de werkgever een onevenredige belasting is.

De kantonrechter overweegt dat het niet de bedoeling is dat het rooster om de werknemer wordt heen gebouwd in plaats van om de vliegtuigen die afgehandeld moeten worden. De werkgever heeft serieus gezocht naar passende werkzaamheden en heeft de werknemer een outplacementtraject aangeboden. Daarmee heeft zij zich als goed werkgever gedragen. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 juni 2010 ontbonden en de werknemer krijgt een vergoeding mee € 27.000 (C=1,5).

LJN BM8190
Kantonrechter Haarlem
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Eerste aanleg
27 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.