Werkgever aansprakelijk voor schade bij bedrijfsuitje?

2

Een bedrijf dat een personeelsuitje organiseert waarbij tijdens een speedboottocht met een snelheid van 100 km per uur wordt gevaren, is aansprakelijk voor de schade die een werkneemster lijdt door een ongeval met die boot.

De situatie

Een werkneemster doet in 2008 mee aan de jaarlijkse landelijke personeelsdag, georganiseerd door de werkgever en uitgevoerd door een evenementenbureau. In de opdrachtomschrijving voor het evenementenbureau staat dat de dag in het teken staat van elkaar beter leren kennen, samenwerken en vooral een hoge dosis ‘ fun’ . De werkgever heeft aangegeven dat de grens mag worden opgezocht, dat de personeelsdag altijd uitdagend en bijzonder moet zijn en dat de groep al heel wat gewend is. Het wordt uiteindelijk een ‘ extreme power event’ met onder andere een speedboottocht waarbij met een snelheid tot 100 km per uur wordt gevaren.
Tijdens die tocht, waarbij over de golven van de andere boten heen wordt gevaren, gaat het mis. De boot komt met een grote klap tot stilstand tegen een golf. De deelnemers vallen van hun zitplaats en anderen botsen tegen de rugleuningen. De werkneemster raakt met haar schouder een stang en met haar hoofd botst ze tegen een collega aan, waardoor ze een paar seconden buiten bewustzijn raakt. Een aantal collega’ s is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het bedrijf heeft alle gewonden een brief gestuurd waarin staat dat het bedrijf alle geleden schade en in de toekomst te lijden schade zal vergoeden. Toch weigert het bedrijf de schade van de werkneemster te vergoeden.

De vordering

De werkneemster stapt naar de rechter en vraagt om een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade. Ze heeft nog steeds pijnklachten aan haar nek, rug, linkerarm en  schouder. Ze heeft haar contracturen verminderd vanwege de klachten.

Het verweer

De werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is omdat het ongeval niet tijdens het werk heeft plaatsgevonden, maar tijdens een recreatief uitje op zaterdag waaraan de werkneemster vrijwillig meedeed.

Het oordeel

De rechter denkt daar anders over. De werkgever kan wel degelijk aansprakelijk zijn voor ongevallen tijdens een bedrijfsuitje op basis van artikel 7:658 BW. Het bedrijfsuitje moet zijn aan te merken als ‘ uitoefening van zijn werkzaamheden’ . En dat begrip wordt in de rechtspraak ruim geïnterpreteerd.
Het verband tussen het uitje en de werkzaamheden van de werkneemster maakt de rechter op uit het doel van de dag dat in de opdrachtomschrijving van het evenementenbureau staat, en uit de impliciete deelname-eis aan het evenement.

Is de event-locatie ook arbeidsplaats?
Op basis van het wetsartikel is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt op de arbeidsplaats. Ook dit begrip wordt in de rechtspraak ruim geïnterpreteerd. Onder het begrip ‘ arbeidsplaats’ valt iedere plaats die in verband met het werk wordt gebruikt.
De werkgever heeft een zorgplicht op die arbeidsplaats. De omvang van die zorgplicht is afhankelijk van de zeggenschap die de werkgever over die plaats heeft. In dit geval heeft de werkgever het evenement georganiseerd en gefinancierd en de feitelijke organisatie overgedragen aan een bureau. Met de opdracht om ‘ de grens op te zoeken’ en door akkoord te gaan met een speedboottocht met een snelheid van 100 km per uur heeft de werkgever bewust gekozen voor een risico. De kantonrechter is van mening dat het bedrijf had moeten afzien van de speedboottocht op deze wijze, omdat de veiligheidsmaatregelen niet voldoende waren om de deelnemers te beschermen tegen het soort letsel dat de werkneemster heeft opgelopen.
De rechter voegt er nog aan toe dat als de werkgever niet op basis van het genoemde artikel aansprakelijk was, hij dat wel was geweest op basis van de eisen van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert waarbij een (bijzonder) risico op schade voor de deelnemende werknemers bestaat, is ook op basis van de eisen van goed werkgeverschap verplicht om de zorg te betrachten om schade te voorkomen.

Lees meer over aansprakelijkheid van bedrijven bij bedrijfsuitjes

LJN BY1855
Kantonrechter Utrecht
Aansprakelijkheid werkgever
Eerste aanleg
23 augustus 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Erik de Vries op

    Een personeelsvereniging heeft leden en is – tenzij zij personeel in dienst heeft – geen werkgever. Voor een personeelsvereniging zou dan hetzelfde gelden als voor bijv. sportverenigingen die iets organiseren voor hun leden. De personeelsvereniging moet nagaan of zij een verzekering moet afsluiten in verband met de aansprakelijkheid voor schade die leden – en derden – kunnen leiden door feestjes.

    Art. 7:658 BW is verder niet van toepassing omdat dit artikel geldt voor de relatie werkgever-werknemer.

    Voorstelbaar is overigens dat in een voorkomend geval een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt vanwege verwevenheid met een personeelsvereniging en/of omdat de werkgever eventueel een opdracht heeft gegeven aan de personeelsvereniging. Ik verwacht niet dat een rechter de werkgever zal vereenzelvigen met de personeelsvereniging, maar uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk, ook omdat een rechter misschien een werknemer wil behoeden dat de schade niet verhaald kan worden.