Werkgever aansprakelijk voor letsel lossende vrachtwagenchauffeur

0

Mogen chauffeurs helpen bij het lossen van de lading? En als ze daarbij gewond raken, wie is er dan aansprakelijk?

 

Het hof vindt dat een chauffeur niet bewust roekeloos is geweest bij het lossen van een zware machine. De werkgever had een vergaande zorgplicht, die hij niet is nagekomen.

De situatie

Een ervaren internationaal vrachtwagenchauffeur brengt een op een oplegger geplaatste machine van Lübeck naar Parijs. De lading is verzegeld en de werknemer maakt uit de papieren op dat het om een driedelige machine gaat die 17.000 kilo weegt. Bij het lossen in Parijs haalt de chauffeur het dekzeil en de stangen los. Hij meent te kunnen zien dat twee onderdelen van de machine goed aan elkaar zijn bevestigd. Maar als hij in opdracht van twee aanwezige Finse monteurs de spanbanden loshaalt om de machine van de oplegger te halen, komt één deel boven op hem terecht. De chauffeur raakt door het opgelopen letsel arbeidsongeschikt. In 1999 wordt zijn arbeidsovereenkomst wegens langdurige ongeschiktheid beëindigd.
De werknemer en de werkgever twisten bij de kantonrechter, bij het hof en bij de Hoge Raad over de vraag wie aansprakelijk is voor de schade. De Hoge Raad laat zijn licht op de zaak schijnen en verwijst de zaak ten slotte terug naar het hof voor de finale beoordeling.

De vordering

De werknemer vindt dat de werkgever aansprakelijk is voor de door hem geleden schade. Hij meent dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Hij erkent dat hij als chauffeur volgens het CMR-verdrag niet mag helpen met het laden en het lossen, maar het is toch zo’ n dagelijkse taak en inherent aan het chauffeurswerk, dat de regel niets toevoegt. Aangezien hij uit de vrachtbrief moest opmaken wat hij vervoerde en hij geen enkele bijzondere instructie heeft gekregen over het lossen, is de werkgever tekortgeschoten.

Het verweer

De werkgever vindt dat zijn werknemer zich bewust roekeloos heeft gedragen door te helpen met lossen. Hij wist dat hij dat niet mocht doen; dat geeft hij zelf ook toe. De werkgever wijst ook op de handboeken waarin staat dat er geen onnodige risico’ s mogen worden genomen en dat voorzichtigheid moet worden betracht bij laden en lossen. De werkgever weet niet wat hij nog meer had kunnen doen om voor veiligheid te zorgen. De lading was niet dermate risicovol dat er extra maatregelen van de werkgever konden worden verwacht.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen en dus aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.
De ruime wettelijke zorgplicht ontslaat een werkgever niet snel van zijn aansprakelijkheid. De wet (art. 7:658 BW) vergt een hoog veiligheidsniveau van de werkplek. Aan de andere kant moet wel bekeken worden in hoeverre de werkgever iets over de werkplek heeft te zeggen. Daarnaast moet de werkgever bij gevaarlijk werk voorlichting en instructies geven. Het hof ziet het lossen van een machine van een oplegger als potentieel gevaarlijk werk. Mocht de werknemer dit doen? Het hof concludeert dat het verbod tot lossen uit het CMR-verdrag niet is bedoeld als instructie aan de chauffeurs. Bovendien is de plicht uit het handboek om voorzichtigheid te betrachten bij het lossen hiermee in strijd, omdat het daardoor lijkt alsof het lossen wel een taak is van de chauffeurs. Het loshalen van de spangordels behoort tot de werkzaamheden van de chauffeur, vindt het hof.

Instructies bij potentieel gevaarlijke taak
Hoe had de werkgever moeten handelen? In ieder geval had hij meer moeten doen dan het overhandigen van het chauffeurshandboek. Nu het om een potentieel gevaarlijke taak ging, had hij extra waarschuwingen of instructies moeten geven en op naleving hiervan moeten toezien. De werkgever heeft de veiligheid van de werknemer eigenlijk min of meer overgelaten aan anderen, onder wie de Finse monteurs. Ook alle verdere omstandigheden maken de zorgplicht niet lichter, aldus het hof. Het hof stelt dat er geen sprake is van bewuste roekeloosheid van de werknemer. De chauffeur was zich niet van het gevaar bewust en had geen reden om vooraf te checken of de machine kon vallen. De schade wordt in een aparte procedure opgemaakt.

LJN BX0429
Gerechtshof ’ s-Hertogenbosch
Terugverwijzing/hoger beroep
3 juli 2012


Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.