Werk- en leefomstandigheden zeevarenden verbeterd

0

Nederland heeft bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève een internationaal verdrag ondertekend dat de positie van werknemers in de zeevaart wereldwijd verbetert.

Het verdag werd 13 december door Nederland bekrachtigd . Nederland is het zesde EU-land dat het Maritiem Arbeidsverdrag ratificeert en het eenentwintigste land wereldwijd. Dit verdrag vervangt 60 bestaande IAO-verdragen en aanbevelingen.

Door het verdrag in te voeren blijft de Nederlandse scheepvaart voldoen aan de eisen voor goede werk- en leefomstandigheden voor werknemers in de zeevaart. Een brede internationale steun voor het Maritiem Arbeidsverdrag verbetert het imago en de concurrentiepositie van de Nederlandse handelsvloot.

Als gevolg van veranderingen in de zeescheepvaart waren de bestaande verdragen verouderd en sloten niet aan bij de toenemende internationalisering van de sector. De sociale partners in de maritieme sector zijn intensief betrokken geweest bij invoerring van het verdrag in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het verdrag treedt internationaal in werking 12 maanden nadat 30 landen het verdrag hebben geratificeerd. Op dat moment treedt ook de nationale wet- en regelgeving in werking.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.