Weinig Chinezen hebben uitkering

0

Chinezen in Nederland hebben minder vaak een uitkering dan autochtonen.

In de eerste groep is het percentage mensen met een uitkering 10, in de tweede 16. Dat staat in het rapport Chinezen in Nederland dat Forum, Instituut voor multiculturele vraagstukken dinsdag heeft gepubliceerd.
 

Vaker zelfstandig ondernemer
Vermoedelijk komt dit doordat Chinezen (16 procent) vaker zelfstandig ondernemer zijn dan autochtonen (10 procent). Deze groep heeft geen recht op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal ondernemers is overigens alleen hoog bij Chinezen van de eerste generatie (17 procent). Onder de tweede (7 procent) is dat relatief laag.

Werkzaam
Het aantal werkzame personen is lager onder Chinezen (51 procent) dan onder autochtonen (73 procent). Meer dan de helft van de Chinezen met een baan werkt in de handel en horeca (Chinese restaurants). Verder zijn zij goed vertegenwoordigd in het bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en uitzendbureaus.

Groeiende groep
Uit het rapport blijkt verder dat Chinezen tot de vijf snelst groeiende migrantengroepen in Nederland behoren. Jaarlijks stijgt hun aantal met ruim 2000 personen. Het aantal legale Chinezen bedraagt momenteel bijna 56.000. Ongeveer de helft van de Chinezen die tegenwoordig naar Nederland komen, doet dat om te studeren. Het aantal asielzoekers onder Chinese immigranten is relatief klein (minder dan 5 procent).

Slimme kinderen
Kinderen van Chinese afkomst doen het erg goed in het Nederlandse onderwijs. Bijna driekwart zit in het derde jaar van de middelbare school op havo of vwo. Bij autochtonen is dat bijna de helft.Hoeveel illegale Chinezen er in Nederland wonen, is onbekend. Vroeger werkten zij vooral in de horeca. Wegens de steeds strengere controles daar, lijkt de illegale arbeid zich te verplaatsen naar kapperszaken en massagesalons. Chinezen scoren laag in de geregistreerde criminaliteit, maar dit heeft mogelijk voor een deel te maken met een lage aangiftebereidheid.

Forum heeft het rapport gemaakt omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de eerste grote aantallen Chinezen zich in ons land vestigden.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.