Wedertewerkstelling op straffe dwangsom na onterecht ontslag

1

Een teamleider krijgt na 17 jaar dienstverband te horen dat de werkgever van hem af wil. De werknemer hoeft met onmiddellijke ingang niet meer te komen werken. De werknemer die het niet eens met de gang van zaken, eist in een kort geding dat hij weer aan het werk mag.

De situatie

Het bedrijf DB Schenker stuurt haar teamleider een brief met de mededeling dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en dat de werknemer per direct wordt vrijgesteld van werk en ook geen toegang meer heeft tot de e-mail van het bedrijf. Het bedrijf wil veranderingen doorvoeren en vindt het huidige managementteam daarvoor niet geschikt. De directie ervaart een gebrek aan vertrouwen en vindt dat de samenwerking de afgelopen maanden stroef verliep. DB Schenker streeft naar een beëindiging met wederzijds goedvinden en stuurt daarom de werknemers in kwestie ook een beëindigingsovereenkomst.

In een nieuwsbrief, die nog dezelfde dag verstuurd wordt, meldt het bedrijf vast aan alle medewerkers dat de werknemer, en nog vier anderen, het bedrijf zullen verlaten. De werknemer sommeert het bedrijf per brief hem weer te laten werken en het bericht in de nieuwsbrief te rectificeren.

De vordering

De werknemer vordert bij de kantonrechter weder te werkstelling en toegang tot het e-mailsysteem binnen 24 uur, en een rectificatie van de nieuwsbrief binnen een week. Dit alles op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor elke dag dat de werkgever hieraan helemaal of deels niet voldoet. De werkgever had geen reden om hem toegang tot het werk en de e-mail te ontzeggen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt dat voor toewijzing van deze vordering het wel zo moet zijn dat in een bodemprocedure hoogst waarschijnlijk dezelfde vordering ook wordt toegewezen.

Een werkgever mag een werknemer alleen op non-actief stellen als van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de werknemer nog toelaat tot het werk. Dit betekent dat de werkgever dus een zwaarwegend belang moet hebben bij de op non-actiefstelling.

In dit geval is dat niet zo. De werkgever heeft op geen enkele wijze onderbouwd waarom het vertrouwen in het managementteam ontbreekt en waarom het team de taak niet zou kunnen uitvoeren. Er zijn al jaren geen functioneringsgesprekken meer gevoerd en er zijn ook geen stukken overlegd waarin de werkgever aan de werknemer liet weten dat de samenwerking niet goed verliep. Daarnaast heeft de teamleider in 2008 nog een bonus gekregen en is hij gepromoveerd.  Ook de  lengte van het dienstverband, 17 jaar, telt mee. De kantonrechter vindt het aannemelijk dat ook in een bodemprocedure het oordeel zou zijn dat DB Schenker zich niet als goed werkgever heeft gedragen en dat de vordering van de werknemer zou worden toegewezen. De kantonrechter wijst de vordering toe maar stelt wel een maximum van € 150.000 aan de dwangsom.

Bron: LJN BJ8011
Kantonrechter Utrecht
Procedure: kort geding
Datum: 17 september 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Marjolein op

    Hoeveel heeft de medewerker uiteindelijk daadwerkelijk op zijn rekening gestort gekregen?