Wat zijn de gevolgen als de derdenverklaring niet wordt geretourneerd?

0

Bij een conservatoire of executoriale beslaglegging op het loon van een werknemer geeft de deurwaarder een ‘proces-verbaal derdenbeslag’ af aan de werkgever.

De deurwaarder geeft hierbij (verplicht) ook twee exemplaren af van de ‘derdenverklaring’. Dit is een formulier dat de werkgever moet invullen en ondertekend moet terugsturen aan de deurwaarder. Op de derdenverklaring moet de werkgever onder meer invullen welke rechtsverhouding er bestaat tussen de werkgever en de schuldenaar en wat het nettoloon van de werknemer is.

Als de werkgever vier weken na ontvangst van het proces-verbaal nog geen derdenverklaring heeft afgelegd, zal hij uitdrukkelijk door de deurwaarder in gebreke moeten worden gesteld (dat wil zeggen: schriftelijk worden aangemaand). Als de werkgever de verklaring dan nog niet afgeeft, kan hij worden gedagvaard door de oorspronkelijke schuldeiser van de werknemer. In die procedure kan de schuldeiser vorderen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van hetgeen de werknemer op dat moment aan hem verschuldigd is (inclusief beslag- en executiekosten).

De Xpertise-artikelen zijn eerder gepubliceerd in de gelijknamige rubriek in P&Oactueel Magazine 

Meer Xpertise »

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera. CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.