Wangedrag tijdens onderhandelingen reden voor ontslag zonder vergoeding?

0

Een bedrijf wil een werknemer die zich tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst misdraagt, geen ontslagvergoeding meer geven. In de conceptovereenkomst stond een vergoeding van bijna 60.000 euro. Het kost de werkgever uiteindelijk nog ruim 7.000 euro meer.

 

De situatie

Een man is ruim 35 jaar in dienst bij KPN als er wordt onderhandeld over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de conceptvaststellingsovereenkomst van begin september 2012 staat dat de partijen verschil van inzicht hebben over de manier waarop de werknemer zijn functie uitvoert en dat een vruchtbare samenwerking niet langer mogelijk is. Daarbij is aangetekend dat de werknemer geen verwijt treft. Als ontslagvergoeding staat een bedrag van bijna 60.000 euro genoemd, tot stand gekomen op basis van het sociaal plan.
Op 12 september is de werknemer in een gesprek met zijn leidinggevende uit zijn slof geschoten en heeft hij gezegd dat hij hem over de tafel zal trekken als hij zijn bek niet houdt. Eerder heeft hij zich volgens de werkgever ook misdragen tegenover zijn leidinggevende.
De vaststellingsovereenkomst wordt niet getekend omdat de werknemer vindt dat de vergoeding is gebaseerd op een te laag salaris.
Eerder, in 2010, waren er ook al fricties. Toen was er sprake van een reorganisatie en de werknemer ging ervan uit dat hij boventallig zou worden en een ontslagvergoeding zou krijgen. Vooruitlopend daarop had hij al elders een huis gekocht. De reorganisatie ging uiteindelijk niet door.

De vordering: ontbinding zonder vergoeding

De werkgever vraagt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding. De werkgever heeft het na de nodige problemen, mediation en een outplacementtraject helemaal gehad met deze werknemer.

Het verweer

De werknemer vindt dat hij recht heeft op een ontslagvergoeding van bijna 90.000 euro. Hij verwijt de werkgever dat die zijn werkplek niet heeft aangepast aan zijn beperkingen. Hij stelt dat hij zich prima kon vinden in de boventalligverklaring en de ontslagvergoeding. De huidige situatie is volgens de werknemer nog steeds reden genoeg voor een ontslagvergoeding.

Het oordeel

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat beide partijen dat willen. De rechter oordeelt dat de misdragingen van de werknemer in een gesprek geen reden zijn om van een ontslagvergoeding van bijna 60.000 euro naar niets te gaan. Omdat het sociaal plan niet van toepassing is, gaat de rechter uit van de kantonrechtersformule. Daarbij wordt gerekend met een correctiefactor van 0,7 omdat duidelijk is dat de werkgever veel met de werknemer te stellen heeft gehad en omdat de werknemer zich niet netjes heeft gedragen ten aanzien van zijn leidinggevende. De vergoeding komt uit op € 67.310,78 en dat is een stuk meer dan KPN aanvankelijk had willen betalen.

LJN BY4483
Kantonrechter Almelo
Ontslagvergoeding
Eerste aanleg
20 november 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.